EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ПРОЕКТІВ ВІДТВОРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
Є. Г. Карташов

Назад

УДК: 353:351.853

Є. Г. Карташов

РОЗВИТОК ПРОЕКТІВ ВІДТВОРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Анотація

Основним елементом механізму управління проектами відтворення екологічного потенціалу регіону є система організаційно-економічних інструментів, спрямована на забезпечення екологічної безпеки за фазами відтворення інвестиційного потенціалу регіону. Метою впровадження організаційно-економічних інструментів є підвищення рівня інвестиційної привабливості регіону та створення сприятливого інвестиційного клімату з метою залучення внутрішніх і зовнішніх інвестиційних коштів, на фазі розподілу — оптимальний розподіл інвестицій за видами економічної діяльності та інвестиційними проектами за умови дотримання екологічних вимог, на фазі використання — стимулювання зменшення антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище при реалізації інвестиційних проектів.
На основі дослідження особливостей формування системи управління інвестиційним потенціалом запропоновано доповнити загальні принципи управління інвестиційною діяльністю в регіоні принципом узгодженості економічних та екологічних інтересів. Цей принцип передбачає заходи щодо зменшення негативних наслідків від забруднення навколишнього середовища шляхом упровадження у процеси відтворення інвестиційного потенціалу екологічних обмежень, що дозволять покращити одночасно економічні та екологічні результати діяльності економічної системи регіону.

№ 11 2017, стор. 87 - 90

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 362

Відомості про авторів

Є. Г. Карташов

д. н. з держ. упр., завідувач кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін, Інститут менеджменту та психології НАПН України, м. Київ[||]Doctor of Public Administration, head of project management disciplines and zahalnofahovyh Institute of Management and Psychology NAPS Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Є. Г. Карташов Розвиток проектів відтворення екологічного потенціалу регіону . Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 11. С. 87–90.

Є. Г. Карташов (2017), “Development projects playback environmental potential of the region”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 87–90.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.