EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
О. Є. Цевельов

Назад

УДК: 351. 86

О. Є. Цевельов

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

Анотація

У статі проаналізовано підходи до основ вивчення загроз національної безпеки України, здійснення їх порівняльної оцінки та класифікації у сфері безпеки державного кордону на основі змін, що відбулися у військовому, політичному та суспільному житті країни. Розглянуто окремі питання аналізу стану безпеки державного кордону в умовах ведення гібридної війни на сході України, анексії Автономної Республіки Крим та запропоновано врахування їх під час вдосконалення правового забезпечення діяльності прикордонного відомства. Запропоновано формування принципово нової системи забезпечення прикордонної безпеки України, яка має відповідати масштабам існуючих викликів та загроз національній безпеці України у сфері безпеки державного кордону, бути дієво інтегрованою в систему міжнародної безпеки як її невід'ємної складової.

O. Tseveloyv

SCIENTIFIC APPROACHES TO THE DEFINITION OF THREATS TO NATIONAL SECURITY OF UKRAINE IN THE SPHERE OF SECURITY OF THE STATE BORDER

Summary

The article analyzes the approaches based on the study of threats to national security of Ukraine, the implementation of comparative assessment and classification of security of the state border on the basis of the changes in the military, political and public life. The separate analysis of the issue of security of the state border in terms of driving a hybrid war in eastern Ukraine, the annexation of the Crimean Autonomous Republic and suggested their consideration at improving the legal support of the border agency. A formation of a new system of ensuring border security Ukraine, which must meet the scale of the challenges and threats to national security of Ukraine in the security of the state border, to be effectively integrated into the international security system as its integral part.

№ 11 2017, стор. 109 - 112

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 351

Відомості про авторів

О. Є. Цевельов

начальник управління контролю та документального забезпечення, Адміністрація Державної прикордонної служби України, м. Київ

O. Tseveloyv

The head of Department of control and documentary support the administration of the State border service of Ukraine

Як цитувати статтю

Цевельов О. Є. Наукові підходи до визначення загроз національної безпеки України у сфері безпеки державного кордону. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 11. С. 109–112.

Tseveloyv, O. (2017), “Scientific approaches to the definition of threats to national security of Ukraine in the sphere of security of the state border”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 109–112.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.