EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІГРАФНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Ю. С. Дмитренко

Назад

УДК: 351.86

Ю. С. Дмитренко

ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІГРАФНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Анотація

У статті наведено результати експертного опитування та проведено аналіз існуючих у вільному доступі інструкцій застосування поліграфних технологій в секторі безпеки і оборони України. Виявлено низку проблем, які потребують вирішення на державному рівні. На основі проведеного експертного опитування автор обгрунтував зміст Положення про організацію та порядок застосування поліграфних технологій в Україні та довів необхідність його імплементації. У зазначеному Положенні узагальнено основні пункти існуючих інструкцій та введено необхідні, на думку автора, зміни, які запроваджують дієвий кадровий механізм державного регулювання застосування поліграфних технологій в секторі безпеки і оборони, що, у свою чергу, підвищить ефективність забезпечення державної безпеки України.

Yu. Dmitrenko

INSTITUTIONAL MECHANISM OF STATE REGULATION OF POLYGRAPH TECHNOLOGIES USAGE

Summary

The article presents the results of expert surveys and analyzes existing freely accessible instructions of the usage of polygraph technologies in the security and defense sector of Ukraine. A number of the problems that need to be addressed at the state level were revealed. On the basis of the conducted expert surveys the author justified the content of the Regulation on the organization and procedure of the application of polygraph technologies in Ukraine and demonstrated the need for its implementation. The aforesaid Regulation summarized the main points of the existing instructions and, as per the author's opinion, implemented required changes introducing effective personnel mechanism of state regulation of the usage of polygraph technologies in the security and defense sector, which, in turn, would increase the efficiency of national security of Ukraine.

№ 11 2017, стор. 113 - 117

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 396

Відомості про авторів

Ю. С. Дмитренко

науковий співробітник, Науково-методичний центр кадрової політики Міністерства оборони України

Yu. Dmitrenko

Researcher, Scientific and Methodological Centre of Personnel Policy of the Ministry of Defense of Ukraine

Як цитувати статтю

Дмитренко Ю. С. Інституційний механізм державного регулювання застосування поліграфних технологій. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 11. С. 113–117.

Dmitrenko, Yu. (2017), “Institutional mechanism of state regulation of polygraph technologies usage”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 113–117.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.