EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ
К. П. Черненок

Назад

УДК: 331.25(477)

К. П. Черненок

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ

Анотація

Здійснено аналіз розвитку пенсійних систем в історичному контексті. Визначено сучасні тенденції модернізації пенсійних систем (на прикладі країн Організації економічного співробітництва та розвитку). Визначено, що у більшості аналізованих країн, існують державні пенсійні програми, що засновані на розподільчому принципі фінансування. Найбільш розповсюдженою формою реалізації розподільчого компонента пенсійних систем у світі є інститут цільових пенсій. Найменш популярним інститутом є базові пенсії, які передбачають однаковий розмір виплат для всіх пенсіонерів. Втрата популярності даного виду пенсії пов'язана з головною тенденцією розвитку сучасних пенсійних систем — посилення залежності розміру пенсії від обсягу сплачених внесків на потреби пенсійного забезпечення. Систематизовано зміни у пенсійному забезпеченні, які відбулися з запровадженням основних законів, що регулюють зазначену сферу в Україні. Обгрунтовано необхідність активізації вживання понять "пенсійний капітал" та "соціальна інновація" у суспільно-юридичній практиці.

K. Chernenok

DEVELOPMENT MANAGEMENT OF THE NATIONAL PENSION SYSTEM

Summary

The article examines pension systems' development in a historical context. The research made it possible to identify the current trends in pension systems' development (in the countries belonging to the Organization for Economic Co-operation and Development). It was defined that the distributional principle is still dominant in many OECD countries today. The most common form of the distribution component of pension systems in the world are targeted pensions. The least popular is the basic pension, providing the same amount of benefits for all retirees. The loss of popularity of this type of pension is linked to the main trend of modern pension systems' development — greater dependence from contributions to a pension fund during the given period. Changes in the pension system in Ukraine, which took place with the introduction of the basic laws governing this area are systematized. The necessity to intensify using of the concepts of "retirement capital" and "social innovation" in the social and legal practice is grounded.

№ 12 2017, стор. 23 - 27

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 475

Відомості про авторів

К. П. Черненок

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

K. Chernenok

cand. sc. (econ.), assoc. prof. of the department of finance and credit, Petro Mohyla Black Sea National University

Як цитувати статтю

Черненок К. П. Управління розвитком національної пенсійної системи. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 12. С. 23–27.

Chernenok, K. (2017), “Development management of the national pension system”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 23–27.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.