EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОВОЧІВНИЦТВА В УКРАЇНІ
І. О. Сєвідова, Л. О. Лещенко

Назад

УДК: 338.439.4:635

І. О. Сєвідова, Л. О. Лещенко

СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОВОЧІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Анотація

За останні роки в Україні майже при незмінних площах виробництва завдяки підвищенню врожайності валовий збір овочів збільшився в півтора рази. Цьому сприяло запровадження сучасних технологій виробництва овочів на підставі застосування, в першу чергу, високопродуктивних сортів і гібридів, ефективних хімічних засобів захисту рослин, сучасних ресурсозберігаючих систем зрошення. В статті досліджено сучасний стан виробництва овочевої продукції в Україні. Проведено аналіз факторів, які позитивно впливають на розвиток овочівництва, розглянуто структуру виробництва за категоріями господарств. Визначено шляхи підвищення економічної ефективності та перспективи розвитку галузі овочівництва в Україні. Виявлено, що реалізація стратегії розвитку підприємств овочевої галузі передбачає інтегрований розвиток аграрного, промислового і науково-технологічного секторів економіки. Разом з тим, вирішенню цієї проблеми сприяють прийняті різні законодавчі акти в частині ефективного функціонування сфери сільського господарства.

I. Sevidova, L. Leshchenko

STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF VEGETABLE PRODUCTION IN UKRAINE

Summary

Over the past few years, the gross vegetable harvest in Ukraine has increased one and a half times with almost constant production area thanks to the increase in yield. This was facilitated by the implementation of modern technologies of vegetable production primarily on the grounds of usage of highly productive cultivars and hybrids, effective plant protection chemicals, modern resource-saving irrigation systems. The current state of vegetable production in Ukraine was researched. The analysis of factors that positively influence vegetable growing development was conducted and the production structure by farm category was examined. The ways to increase economic efficiency and the perspectives of vegetable growing branch development in Ukraine were determined. It was found that realisation of a strategy for developing vegetable branch enterprises implies an integrated development of agrarian, industrial and scientific and technological economic branches. At the same time, different adopted legislative acts dealing with the effective functioning of agricultural field facilitate the solution of this issue.

№ 12 2017, стор. 28 - 33

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 649

Відомості про авторів

І. О. Сєвідова

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків

I. Sevidova

PhD (Econ.), Docent, Docent of Department of Economics of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchajev


Л. О. Лещенко

к. е. н., ст. викладач кафедри економіки підприємства, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків

L. Leshchenko

PhD (Econ.), senior lecturer of the Department of Economics of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchajev

Як цитувати статтю

Сєвідова І. О., Лещенко Л. О. Стан, проблеми та перспективи розвитку овочівництва в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 12. С. 28–33.

Sevidova, I. and Leshchenko, L. (2017), “State, problems and prospects of development of vegetable production in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 28–33.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.