EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
С. М. Халатур

Назад

УДК: 338.43.01

С. М. Халатур

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Анотація

У статті розглядається, що важливим стратегічним завданням на всіх рівнях управління сільським господарством повинно стати формування інноваційного потенціалу підприємств у рамках певного виробленого важеля, який повинен використовувати організаційно-економічний механізм розвитку інноваційних процесів. Запропоновано удосконалений організаційно-економічний механізм забезпечення інноваційного розвитку сільського господарства, що включає комплекс пов'язаних між собою заходів, завдання яких — створення сприятливих умов для проходження всіх етапів науково-технічного оновлення виробництва, консолідація зусиль підприємців, органів державної влади, місцевого самоврядування, науки і вищої освіти з просування науково-технічної та інноваційної продукції до споживача.

S. Khalatur

IMPROVING OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE

Summary

In the article that important strategic objectives at all levels of management in agriculture should be the formation of innovative potential of enterprises produced within a certain lever that must use organizational and economic mechanism of development of innovative processes. It is proposed the improved organizational and economic mechanism providing innovative agricultural development, which includes a set of interrelated activities, whose main task is creating favorable conditions for completing all phases of scientific and technological renovation of production, efforts consolidation of business, government, local government, science and higher education to promote science, technology and innovative products to the consumer.

№ 12 2017, стор. 46 - 50

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 528

Відомості про авторів

С. М. Халатур

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

S. Khalatur

Ph. D. in Economics, associate рrofessor of Finance and banking Department Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University

Як цитувати статтю

Халатур С. М. Удосконалення організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку сільського господарства. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 12. С. 46–50.

Khalatur, S. (2017), “Improving of the organizational and economic mechanism of innovative development of agriculture”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 46–50.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.