EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИЧИНИ ОСВІТНІХ МІГРАЦІЙ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ ЗА КОРДОН
В. М. Черба, Г. Д. Тоболь, Д. В. Мушкатьорова

Назад

УДК: 314.7:37

В. М. Черба, Г. Д. Тоболь, Д. В. Мушкатьорова

ПРИЧИНИ ОСВІТНІХ МІГРАЦІЙ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ ЗА КОРДОН

Анотація

Авторами статті було розкрито сутність освітньої міграції українських студентів, висвітлено ключові проблеми цього процесу, та набуття ними певних особливостей у сучасних умовах. Проаналізовано причини вибору українськими студентами навчання за кордоном та чинники, що впливають на вибір певної країни навчання, вищого навчального закладу. Було проведене опитування серед потенціальних абітурієнтів і студентів м. Дніпро. Підведені підсумки на базі отриманих результатів опитування. Зосереджена увага на необхідності підвищення репутації українських ВНЗів.

V. Cherba, H. Tobol', D. Mushkatiorova

THE REASONS OF EDUCATIONAL MIGRATIONS OF UKRAINIAN STUDENTS ABROAD

Summary

The authors of the article revealed the essence of migration of Ukrainian students, explained the problem of this process, its acquisition of certain peculiarities in modern conditions. The reasons for choosing of Ukrainian students to study abroad, and factors, which influence the choice of certain country and higher educational establishment to study were analyzed. A survey among students and would-be students of Dnipro city was carried out. The results on the basis of obtained data of the survey were summarized. The attention is paid to the necessity to raise the reputation of Ukrainian higher educational establishments.

№ 12 2017, стор. 68 - 72

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 265

Відомості про авторів

В. М. Черба

к. н. з держ. управл., доцент кафедри оподаткування та соціального забезпечення, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

V. Cherba

Ph.D. in Public Administration, Аssociate Рrofessor of taxation and social security University of Customs and Finance, Dnipro


Г. Д. Тоболь

студентка, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

H. Tobol'

Second year students, Dnipro


Д. В. Мушкатьорова

студентка, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

D. Mushkatiorova

Second year students, Dnipro

Як цитувати статтю

Черба В. М., Тоболь Г. Д., Мушкатьорова Д. В. Причини освітніх міграцій українських студентів за кордон. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 12. С. 68–72.

Cherba, V., Tobol', H. and Mushkatiorova, D. (2017), “The reasons of educational migrations of ukrainian students abroad”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 68–72.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.