EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ
О. В. Кравець

Назад

УДК: 336.221.2

О. В. Кравець

ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ

Анотація

Проаналізовано опитування керівників малого та середнього підприємництва та органів влади з метою надання оцінки розвитку ділового клімату в Україні. Виявлено, що індекс ділового клімату складається із індексів, які описують ділове середовище поточного стану та очікувані зміни ділового середовища в найближчі 6 місяців, поточну фінансово-економічну ситуацію та очікувані зміни фінансово-економічної ситуації через півроку, зміни ділової активності за останні 2 роки та очікувані зміни в наступні 2 роки, а також поточний стан регуляторного середовища.
Зроблено висновки про те, що в порівнянні з 2015 р. у 2016 р. поточний стан ділової активності для більшості представників МСП покращився, при цьому майже 40% опитаних МСП вважають, що згодом ситуація погіршиться, проте близько третини респондентів також сподіваються на покращення ситуації. За останні 2 роки відбулось скорочення ділової активності в 39,1% МСП, проте більше половини опитаних планують розширити свою діяльність протягом наступних 2 років. Також за досліджуваний період спостерігалась позитивна тенденція щодо зниження часу, витраченого МСП та витрачених коштів на регуляторні вимоги. Виявлено, що малі та середні підприємства потребують державну підтримку перед усім у спрощенні податкового адміністрування, зменшення кількості необхідних документів та створенні єдиного інформаційного ресурсу.

O. Kravets

ASSESSMENT OF DEVELOPMENT OF SME UKRAINE

Summary

Were analyzed poll of small and medium enterprises and authorities in order to assess the development of the business climate in Ukraine. Were revealed that the index of business climate consists of indexes that describe the business environment of the current situation and the expected change of the business environment in the next 6 months, the current economic and financial situation and expected changes in financial and economic situation in half a year, changes in business activity over the past 2 years and expected changes in the next 2 years, and the current status of the regulatory environment.
Were concluded that compared with 2015 in 2016 the current state of business activity for the majority of SMEs has improved, but almost 40% of SMEs believe that eventually the situation will worsen, but about a third of respondents expect improvement of the situation. Over the past 2 years have decreased business activity in 39.1% of SMEs, but more than half of respondents plan to expand their activity over the next 2 years. Also a positive trend to reduce the time spent and money spent on regulatory requirements by SMEs was during the study period. Were revealed that SMEs need government support before all to simplify tax administration, reducing the number of required documents and create a single information resource.

№ 12 2017, стор. 91 - 97

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 195

Відомості про авторів

О. В. Кравець

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

O. Kravets

postgraduate student, Classical private university, Zaporozhe

Як цитувати статтю

Кравець О. В. Оцінювання розвитку малого та середнього підприємництва України. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 12. С. 91–97.

Kravets, O. (2017), “Assessment of development of sme Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 91–97.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.