EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ВЕНЧУРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Г. Б. Невінська

Назад

УДК: 336.5

Г. Б. Невінська

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ВЕНЧУРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Анотація

Проаналізовано важливість впровадження інновацій як одного з головних напрямів подальшої стабілізації та розвитку економіки України. Переглянуто досвід зарубіжних країн. Визначено поняття венчурного фонду. Висвітлено основні проблеми у сфері венчурного підприємництва в Україні. Визначено основні недоліки, що стосуються чинного законодавства у сфері розвитку венчурного бізнесу в Україні та основні чинники, що стримують інвестиційну діяльність венчурних фондів в Україні. Розглянуто заходи, які держава використовує щодо стимулювання венчурних інвестицій. Показано, як гостро стоїть питання необхідності внесення змін у політику стимулювання інноваційних процесів, оскільки досконала системи, венчурного інвестування інноваційних процесів в Україні сприятиме вирішенню багатьох завдань. Запропоновано заходи, які необхідно провести для розвитку системи венчурного підприємництва.

H. Nevinska

STATE POLICY IN THE SPHERE OF VENTURE BUSINESS IN UKRAINE

Summary

The article analyzes importance of innovations as one of the main directions of further stabilization and economic development of Ukraine, and considers experience of foreign countries in the field. The work defines the notion of venture capital and reveals main problems of venture capital business in Ukraine. Attention is paid to main drawbacks of the current legislation concerning venture business development in Ukraine and main factors, preventing investment activity of venture funds in Ukraine. The research considers the state measures to stimulate venture investment and proves the urgent necessity of changes in the policy of stimulation of innovation processes, because a perfect system of venture investment of innovation processes in Ukraine will contribute to solution of many problems. The author proposes measures to be carried out for development of venture business system.

№ 12 2017, стор. 98 - 101

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 512

Відомості про авторів

Г. Б. Невінська

здобувач, ЛНАУ

H. Nevinska

external PhD student

Як цитувати статтю

Невінська Г. Б. Державна політика у сфері венчурного підприємництва в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 12. С. 98–101.

Nevinska, H. (2017), “State policy in the sphere of venture business in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 98–101.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.