EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІСЦЕ ТА РОЛЬ ДЕРЖАВИ В УПРАВЛІННІ ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВИМ КОМПЛЕКСОМ
С. Т. Полторак

Назад

УДК: 351.37.046.16

С. Т. Полторак

МІСЦЕ ТА РОЛЬ ДЕРЖАВИ В УПРАВЛІННІ ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВИМ КОМПЛЕКСОМ

Анотація

У статті уточнено особливості організації реалізації державою оборонної функції. Визначено акторів (суб'єктів), які долучаються до цього процесу, а саме: внутрішні війська Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ, а також війська цивільної оборони, Служба зовнішньої розвідки, органи служби безпеки, державний орган спеціального зв'язку й інформації, органи державної охорони, державний орган забезпечення мобілізаційної підготовки тощо. Доведено, що належне функціонування військово-промислового комплексу неможливо без дієвої внутрішньої та зовнішньої державної політики, особливо економічної. Крім того, доведено необхідність у забезпеченні розвитку "наукової школи" у цій сфері, що має сприяти озброєнню вітчизняної армії передовими технологіями, обранню та концентрації зусиль держави на найбільш перспективних військово-технічних програмах тощо. З'ясовано фактори, що визначають пріоритети розвитку наукоємного виробництва у військово-промисловій сфері.

S. Poltorak

THE PLACE AND ROLE OF THE STATE IN THE ADMINISTRATION OF MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX

Summary

Peculiarities of the state organization of implementation of defense function are studied in the paper. It is determined that actors (subjects) of this process (troops of the Ministry of Defense and Ministry of Interior, the civil defense forces, the Foreign Intelligence Service, the institutions of Security Service, the state agency special communication and information, the Administration of State Guard, public authority of providing of mobilization training, etc.). It is proved that the proper functioning of the military-industrial complex impossible without effective internal and external public policies, especially economic. In particular, there is the development of "scientific school" in this sphere, the contribution of the national army to latest technology, the selection and concentration of efforts on the most promising state military-technical programs, etc. It was determined that factors that influences the development of high-tech industry in the military-industrial sphere.

№ 12 2017, стор. 108 - 109

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 557

Відомості про авторів

С. Т. Полторак

к. пед. н., проф., Міністр оборони України

S. Poltorak

PhD in Pedagogical Science, Full Professor, Minister of Defence of Ukraine

Як цитувати статтю

Полторак С. Т. Місце та роль держави в управлінні військово-промисловим комплексом. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 12. С. 108–109.

Poltorak, S. (2017), “The place and role of the state in the administration of military-industrial complex”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 108–109.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.