EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА СИТУАЦІЇ У СФЕРІ РОЗВИТКУ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ
Н. А. Василига

Назад

УДК: 351.82:330, 567, 28](477)

Н. А. Василига

ОЦІНКА СИТУАЦІЇ У СФЕРІ РОЗВИТКУ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті з'ясовано ситуацію у сфері розвитку домогосподарств в Україні, проаналізовано рівень матеріального добробуту населення домогосподарств у системі ринкових відносин. Зазначено складові бюджету домогосподарств та надаються можливості застосування бюджету домогосподарства, як інвестиційного інструмента. Проведено оцінку характерних ознак сучасного стану та впливу економічних криз на динаміку доходів та витрат домогосподарств України. Визначено основні напрями та передумови підвищення рівня життя громадян. З'ясовано, що результатом ефективного функціонування домогосподарств як самостійних суб'єктів ринкової економіки є формування заощаджень, що в свою чергу є потужним інвестиційним інструментом. Описані пріоритетні напрями реалізації соціальної політики держави в сучасних умовах та очікувані наслідки. Описано перспективи подальших досліджень для забезпечення комплексної оцінки ситуації у сфері розвитку домогосподарств в Україні.

N. Vasylyga

ASSESSMENT OF THE SITUATION IN THE SPHERE OF HOUSEHOLD DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

The article researches the situation in the sphere of household development in Ukraine, analyses the level of material well-being of the households in the market economy. Elements of the household budget have been identified that allow using household budget as an investment instrument.
Assessment of typical characteristic features of the current state of households has been done and the impact of economic crises on income and expenses of households in Ukraine has been assessed. Main areas of growth and prerequisites for improving living standards of the population have been identified. It has been found that as a result of effective household functioning, the latter being independent subjects of market economy, savings are accumulated, which, in turn, can become a powerful investment tool. Social policy priorities of the state and their anticipated outcomes have been identified. Perspectives for further research have been identified to enable comprehensive assessment of household development in Ukraine.

№ 12 2017, стор. 120 - 124

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 562

Відомості про авторів

Н. А. Василига

аспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

N. Vasylyga

Postgraduate student at department of social and humanitarian policy of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Василига Н. А. Оцінка ситуації у сфері розвитку домогосподарств в Україні . Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 12. С. 120–124.

Vasylyga, N. (2017), “Assessment of the situation in the sphere of household development in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 120–124.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.