EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРОБКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ ФІРМИ В УМОВАХ РИЗИКУ
О. В. Цеслів, О. О. Клімов

Назад

УДК: 330.46

О. В. Цеслів, О. О. Клімов

РОЗРОБКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ ФІРМИ В УМОВАХ РИЗИКУ

Анотація

У даній роботі розроблено інвестиційну програму телекомунікаційної фірми (Інтернет-провайдера) у вигляді багатокритеріальної динамічної моделі, що враховує ризик. Для певного набору вхідних даних отримано набір планів, оптимальних за Парето, розподілу загального обсягу інвестицій за періодами реалізації програми. Отримані рішення одночасно забезпечують найбільші значення середнього прибутку Інтернет-провайдера та обсягу трафіку локальної мережі.

This work developed an investment program of the telecommunications company (ISP) in a multi-dynamic model that considers the risk. For a specific set of input data obtained set of optimal Pareto distribution plans total investments for the period of the program. These solutions provide the greatest value while the average profit Internet service provider and traffic network.

№ 9 2010, стор. 28 - 31

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 398

Відомості про авторів

О. В. Цеслів

к. т. н., доцент, Національний технічний університет України "КПІ"


О. О. Клімов

Національний технічний університет України "КПІ"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.