EnglishНа русском

Назад

УДК: 336.64

О. П. Фещенко

КОРПОРАЦІЯ ЯК СУБ'ЄКТ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Анотація

Статтю присвячено проблемам визначення сутності і ролі корпорації на сучасному етапі розвитку економіки. Проаналізовано підходи до дослідження сутності корпорації західних вчених та економістів постсоціалістичного простору. Виявлено слабкі сторони у дослідженні сутності корпорації вітчизняними вченими. Уточнено сутність дефініції "корпорація" та визначено особливості корпорації як суб'єкта економічних відносин на сучасному етапі розвитку економіки.

O. Feshchenko

A CORPORATION AS THE SUBJECT OF ECONOMIC RELATIONSHIPS IN THE MODERN ECONOMY

Summary

The article is devoted to the problems of defining the corporation essence and role at the present stage of economy development. Approaches to research corporation role by western postsocialist economists are analyzed. Weaknesses in the study of the modern corporation essence are identified. The definition of "Corporation" was clarified, and corporation role as the subject of economic relationships at the present stage of economy development was identified.

№ 13 2017, стор. 58 - 64

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 614

Відомості про авторів

О. П. Фещенко

здобувач кафедри фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

O. Feshchenko

competitor of the Ph. D degree of finance department, Kyiv National Economic University, named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Фещенко О. П. Корпорація як суб'єкт економічних відносин у сучасній економіці. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 13. С. 58–64.

Feshchenko, O. (2017), “A corporation as the subject of economic relationships in the modern economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 58–64.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.