EnglishНа русском

Назад

УДК: 330.3

Р. П. Циток

СТРУКТУРА КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено джерела фінансування капітальних інвестицій в Україні та тенденції їх зміни, зроблено спробу пояснити ці тенденції. Окрему увагу приділено тенденціям зміни величини іноземних інвестицій в економіку України. На підставі розглянутих даних висунуто припущення про українське походження значної їх частки та підтверджено, що лише незначна їх частка використовується для створення нових основних фондів української економіки. Розглянуто структуру та динаміку капітальних інвестицій. Досліджено зміну структури капітальних інвестицій за видами економічної діяльності та за регіонами.

R. Tsytok

CAPITAL INVESTMENT STRUCTURE IN UKRAINE

Summary

The article investigates the sources of funding of the capital investment in Ukraine and their trends, it makes an attempt to explain these trends. Specific attention is paid to the trends of the scale of the foreign investment in Ukrainian economy. On the basis of the information addressed, an assumption is made about Ukrainian origin of a considerable part of this investment, along with a confirmation of the fact that just a minor part of it is used to establish new fixed assets in Ukrainian economy. The article reviews the structure and development of the capital investment. It also explores the changes in the capital investment structure according to the types of business and regions.

№ 13 2017, стор. 65 - 68

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 605

Відомості про авторів

Р. П. Циток

аспірант кафедри менеджменту, Інститут економіки та менеджменту Університету "Україна"

R. Tsytok

graduate student of the Department of Management Institute of Economics and Management University "Ukraine"

Як цитувати статтю

Циток Р. П. Структура капітальних інвестицій в Україні . Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 13. С. 65–68.

Tsytok, R. (2017), “Capital investment structure in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 65–68.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.