EnglishНа русском

Назад

УДК: 351.823.1

В. В. Черкаска

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНИХ РИЗИКІВ З УРАХУВАННЯМ АСПЕКТІВ ЯКОСТІ

Анотація

Встановлено, що саме інноваційна сутність підприємця є визначальною його рисою. Проте загальновідомо, що незважені інноваційні рішення містять ризики аграрних криз і катастроф. Існує також ризик проявів негативів егоїзму підприємців (надмірний тиск на людину і екологію, зниження якості продукції). Для приведення таких ризиків до суспільно-прийнятного рівня держава має здійснювати відповідний контроль за діяльністю аграрних підприємців на основі складових національної системи безпеки і якості — правових і стандартизаційних.

V. Cherkaska

STATE REGULATION OF AGRICULTURAL RISKS CONSIDERING ASPECTS OF QUALITY

Summary

Determined that the innovative nature of the entrepreneur is a defining feature of his. However, it is common that the unweighted innovative solutions contain risks agrarian crises and disasters. There is also a risk negatives manifestations of selfishness entrepreneurs (excessive pressure on people and the environment, lower quality products). To bring these risks to an acceptable level of social and state must exercise proper control over the activities of agricultural entrepreneurs based components of national security and quality — legal and standardization.

№ 13 2017, стор. 79 - 81

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 484

Відомості про авторів

В. В. Черкаска

к. держ. упр., докторант, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

V. Cherkaska

PhD in Public Administration., Doctoral student at the Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

Як цитувати статтю

Черкаска В. В. Державне регулювання аграрних ризиків з урахуванням аспектів якості . Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 13. С. 79–81.

Cherkaska, V. (2017), “State regulation of agricultural risks considering aspects of quality”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 79–81.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.