EnglishНа русском

Назад

УДК: 351.823.1

О. Р. Проців

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ МИСЛИВСЬКИМИ УГІДДЯМИ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ У ХІХ СТ.: ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті розглядаються нормативно-правові акти країн Європи в частині регулювання права користування мисливськими угіддями. Описано особливості правового регулювання та правозастосування у різних країнах Європи щодо надання у користування мисливських угідь. Проаналізовано зобов'язання орендарів при використанні мисливських угідь та розведенні дичини. Описано особливості використання лісових та польових мисливських угідь. Висвітлено компетенцію органів державної влади і місцевого самоврядування та проаналізовано практику їх правозастосування. Досліджено санкції органів влади щодо порушників права користування мисливськими угіддями. Описано політичні та культурні впливи на організацію права користування мисливськими угіддями.
Виявлено закономірності, особливості і тенденції розвитку державотворення європейських країн у частині регулювання права користування мисливськими угіддями у ХІХ ст.

O. Protsiv

STATE REGULATION OF THE RIGHT TO USE HUNTING GROUNDS IN EUROPE IN THE NINETEENTH CENTURY: HISTORICAL AND THEORETICAL ASPECT

Summary

The article considers the regulations in Europe regarding regulation of the right to use hunting grounds. It was described the features of legal regulation and enforcement across Europe to provide for the use of hunting grounds. It is analyzed the obligations of tenants in using hunting grounds and breeding game. It is described the features of forest and field hunting grounds. It is shown the jurisdiction of state and local governments and analyzed the practice of their enforcement. It was researched sanctions of the authorities on violators to the right to use hunting grounds. It is described political and cultural influences on the organization the right to use hunting grounds.
It was founded the regularities, features and trends of the state developing of European countries in terms of regulating the right to use hunting grounds in the nineteenth century.

№ 13 2017, стор. 82 - 87

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 662

Відомості про авторів

О. Р. Проців

к. держ. упр, головний спеціаліст, Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства

O. Protsiv

PhD of Public Administration, Chief Specialist, Ivano-Frankivsk Regional Department of Forestry and Hunting

Як цитувати статтю

Проців О. Р. Державне регулювання права користування мисливськими угіддями у країнах європи у хіх ст.: історико-теоретичний аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 13. С. 82–87.

Protsiv, O. (2017), “State regulation of the right to use hunting grounds in europe in the nineteenth century: historical and theoretical aspect”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 82–87.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.