EnglishНа русском

Назад

УДК: 351.82:338.14:343.37

Р. О. Баранов

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Анотація

У статті обгрунтовано пріоритетні напрями щодо підвищення ефективності державної політики запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, в Україні. Досліджено структуризацію керівних документів та організацію національної системи фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

R. Baranov

PRIORITY TASKS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF THE STATE POLICY OF PREVENTION AND COUNTERACTION TO LEGALIZATION (LAUNDERING) OF INCOMES, OBTAINED BY CRIMINAL MEANS

Summary

The article substantiates the priority directions for increasing the effectiveness of the state policy of prevention and counteraction to the legalization (laundering) of the proceeds from crime in Ukraine. The structuring of the governing documents and the organization of the national system of financial monitoring in the area of prevention and counteraction to the legalization (laundering) of the proceeds from crime are investigated.

№ 13 2017, стор. 98 - 102

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 753

Відомості про авторів

Р. О. Баранов

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

R. Baranov

graduate student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kiev

Як цитувати статтю

Баранов Р. О. Пріоритетні завдання щодо підвищення ефективності державної політики запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 13. С. 98–102.

Baranov, R. (2017), “Priority tasks for increasing the efficiency of the state policy of prevention and counteraction to legalization (laundering) of incomes, obtained by criminal means”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 98–102.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.