EnglishНа русском

Назад

УДК: 331.101.3:658.512.62

О. Л. Артюшина

НАПРЯМИ МОТИВАЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРСОНАЛУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ТОРГІВЛІ

Анотація

На основі аналізу якості робочої сили торгівлі виділено основні чинники її конкурентоспроможності та визначено мотиваційний механізм регулювання конкурентоспроможності праці. Регулювання конкурентоспроможності праці повинно здійснюватись на макро-, мезо-, мікроекономічному та індивідуальному рівнях. Визначальними блоками мотиваційного забезпечення окресленого механізму визначено: організаційно-правовий блок, блок оплати праці та доходів, соціальних інвестицій, соціального захисту, соціально-психологічного забезпечення трансформації трудового менталітету та запровадження корпоративної культури, блок мотиваційного моніторингу, блок оцінки та регулювання конкурентоспроможності робочої сили. Доведено, що в сучасних умовах ринкової економіки та відносно невисокого рівня життя домінантним мотиваційним чинником є оплата праці.

№ 24 2008, стор. 32 - 35

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 564

Відомості про авторів

О. Л. Артюшина

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.