EnglishНа русском

Назад

УДК: 351.82:338.14:343.37

С. О. Баранов

СУБ'ЄКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕТІНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ

Анотація

У статті визначено суб'єкти забезпечення державного регулювання детінізації національної економіки. Проаналізовано функції державних органів у системі забезпечення державного регулювання детінізації економіки України.

S. Baranov

SUBJECTS OF STATE REGULATION OF LEGALIZATION OF THE NATIONAL ECONOMY AND THEIR FUNCTIONS

Summary

The article defines the subjects of providing state regulation of legalization of the national economy. The functions of state bodies in the system of ensuring state regulation of legalization of the Ukrainian economy are analyzed.

№ 13 2017, стор. 103 - 108

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 520

Відомості про авторів

С. О. Баранов

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

S. Baranov

graduate student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kiev

Як цитувати статтю

Баранов С. О. Суб'єкти забезпечення державного регулювання детінізації національної економіки та їх функції. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 13. С. 103–108.

Baranov, S. (2017), “Subjects of state regulation of legalization of the national economy and their functions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 103–108.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.