EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
О. В. Будько

Назад

УДК: 657.62

О. В. Будько

ФОРМУВАННЯ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Обгрунтовано необхідність формування аналітичного забезпечення з метою управління соціально відповідальною діяльністю. Визначено функціональні елементи аналітичної підсистеми, як складової системи обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку. Проведено дослідження методологічних, методичних, організаційних і технологічних аспектів формування аналітичної підсистеми. Здійснено групування показників екологічного і соціального аналізу. Акцентовано увагу на методах, які можуть застосовуватися для формування аналітичного забезпечення соціально відповідальної діяльності та які найкраще відображуватимуть результати оцінки сформованих показників. Визначено етапи проведення економічного аналізу соціально відповідальної діяльності. Вказано вимоги стосовно формування результатів економічного аналізу.

O. Budko

FORMATION OF ANALYTICAL SUPPORT FOR MANAGEMENT OF SOCIALLY RESPONSIBLE ACTIVITY OF ENTERPRISES

Summary

The necessity of forming analytical support for the purpose of management of socially responsible activity has substantiated. The functional elements of the analytical subsystem as a component of the system of accounting and analytical support of sustainable development have determined. The research of methodological, methodical, organizational and technological aspects of the formation of the analytical subsystem has been carried out. Grouped by indicators of environmental and social analysis. The emphasis is on the methods that can be used to formulate analytical support for socially responsible activities and which will best reflect the results of the evaluation of the established indicators. The stages of economic analysis of socially responsible activity have determined. The specified requirements regarding the formation of the results of economic analysis.

№ 14 2017, стор. 14 - 18

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 669

Відомості про авторів

О. В. Будько

к. е. н., доцент, Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське

O. Budko

Ph.D., associate Professor, Dniprovsky State technical university, Kamenskoe

Як цитувати статтю

Будько О. В. Формування аналітичного забезпечення управління соціально відповідальною діяльністю підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 14. С. 14–18.

Budko, O. (2017), “Formation of analytical support for management of socially responsible activity of enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 14–18.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.