EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПАСТКИ ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ
В. Г. Панченко

Назад

УДК: 339.98 — 339.54.012.435

В. Г. Панченко

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПАСТКИ ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ

Анотація

У статті досліджується феномен економічного націоналізму з позицій економічних теорій. Аналіз підходів Ф. Ліста, Р. Райха і Б. Коена і дозволив не лише виокремити найбільш суттєві позиції, що характеризували авторську логіку аргументації переконливості економічного націоналізму, але, прослідковуючи особливості встановлення причинно-наслідкових зв'язків між економічним інтересом держави та механізмами його реалізації, виокремити два його найвиразніших типи — доброякісний та злоякісний. Враховуючи, що реальну різницю між відсталою і розвиненою економікою можна відслідкувати, базуючись на аналізі якості та кількості продуктивних сил, у статті поставлено за мету висвітлити відмінності в інтерпретації аналізованими теоретичними підходами причини і природи багатства націй, а отже, тим самим, встановити підгрунтя для реалізації політики економічного націоналізму.

V. Panchenko

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL TRAPS OF ECONOMIC NATIONALISM

Summary

The phenomenon of economic nationalism from the economic theories perspective is studied. The analysis of F. List's and B. Kohen's approaches allows for not only highlighting most essential theses charactering the logic of these authors' arguments in favor of economic nationalism, but for identifying its two most explicit types (sinless and malign) by tracing the specifics of setting up the causalities between economic interests of the state and their implementation mechanisms. Considering that the real difference between a backward economy and a developed economy can be traced by the analysis of quality and scopes of productive forces, the article's objective is to demonstrate the differences in interpretation of the reasons and the origins of the nations' wealth by the analyzed theoretical approaches, in order to find out the grounds for implementation of the policy based on economic nationalism.

№ 14 2017, стор. 24 - 30

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 777

Відомості про авторів

В. Г. Панченко

к. і. н., директор Агентства розвитку Дніпра

V. Panchenko

PhD, The Director of Dnipro Development Agency

Як цитувати статтю

Панченко В. Г. Теоретико-методологічні пастки економічного націоналізму. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 14. С. 24–30.

Panchenko, V. (2017), “Theoretical and methodological traps of economic nationalism”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 24–30.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.