EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ
С. В. Євтушенко

Назад

УДК: 338

С. В. Євтушенко

МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

У період 2012—2015 років стан інвестиційної безпеки видавничо-поліграфічної галузі України характеризується як кризовий. Рентабельність господарської діяльності підприємств видавничо-поліграфічної галузі знижувалась, а в 2014—2015 роках діяльність підприємств видавничо-поліграфічної галузі мала збитковий характер. Критичних значень досягли показники продуктивності праці, фондовіддачі основних засобів, зносу основних засобів. Загрози інвестиційної безпеки видавничо-поліграфічної галузі пов'язані зі структурою галузі і обумовлені впливом споживачів, постачальників, субститутів, наявної конкуренції та загрозою входження нових конкурентів. Основними загрозами інвестиційної безпеки видавничо-поліграфічної галузі є зниження платоспроможності населення, згортання книготорговельної мережі, електронне піратство, падіння курсу гривні, недовантаження виробничих потужностей, катастрофічне зношення основних засобів. Без державного регулювання нейтралізувати або знизити вплив загроз інвестиційної безпеки соціально значущої галузі неможливо. Необхідно розробити та запровадити ефективний механізм регулювання інвестиційної безпеки, який дозволить своєчасно виявляти загрози та оперативно на них реагувати.

S. Yevtushenko

THE INVESTMENT SECURITY REGULATION'S MECHANISM AT PUBLISHING AND PRINTING INDUSTRY

Summary

In the period of 2012—2015 years the investment security situation is representative as crisis situation. Profitability of business activity of the enterprises at printing and publishing industry was decreasing and at 2014—2015 years business activity of the enterprises at printing and publishing industry was unprofitable. Criterions of labour productivity, return on fixed assets, depriciation of fixed assets measured up crisis value. Investment dangers at printing and publishing industry related to the structure of the industry and they are due to impact of consumers, suppliers, substitutes, exist competitiveness and the danger of entering of new competitors. The main dangers of investment security at printing and publishing industry are decreasing of people paying capacity, closing up of the book-trade system, electronic piracy, decreasing of hryvnia's exchange rate, production undercapacity, huge depreciation level of fixed assets. It is impossible to correct or decrease the influence of the dangers of investment security at social important industry. It is necessary to prepare and implement effective mechanism of investment security regulation which let to find out dangers and in-time react for them.

№ 14 2017, стор. 55 - 60

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 405

Відомості про авторів

С. В. Євтушенко

старший викладач кафедри економіки та менеджменту підприємств, Університет економіки та права "КРОК", м. Київ

S. Yevtushenko

Head teacher of the department of economics and management of enterprises, "KROK" University, Kyiv

Як цитувати статтю

Євтушенко С. В. Механізм регулювання інвестиційної безпеки видавничо-поліграфічної галузі. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 14. С. 55–60.

Yevtushenko, S. (2017), “The investment security regulation's mechanism at publishing and printing industry”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 55–60.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.