EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

UKRAINIAN EXPORT AMONG EU COUNTRIES: GEOPOLITICAL PRIORITIES
V. Barvinok, Y. Prykhozhai

Назад

УДК: 339.5

V. Barvinok, Y. Prykhozhai

UKRAINIAN EXPORT AMONG EU COUNTRIES: GEOPOLITICAL PRIORITIES

Анотація

In this paper modern geopolitical trends in international trade between Ukraine and 28 countries of the EU are discussed. Despite recent events, which mostly are political in nature Ukraine has to revise its geopolitical direction in the trade and to choose pathways for the export of goods. The new and most promising partner is the EU. Using a classical gravity model, dependence between Ukrainian export of goods and EU GDP as well as distance between countries is discovered. To provide more detailed and qualitative analysis EU' countries are separated into two groups by income. This allows to identify priorities of Ukrainian export and to find out which of them is preferred in Ukraine. Results are confirmed by the trend analysis.

В. Ю. Барвінок, Ю. О. Прихожай

УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПОРТ В КРАЇНИ ЄС: ГЕОПОЛІТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ

Summary

Статтю присвячено дослідженню сучасних геополітичних напрямків міжнародного потоку товарів України серед 28 країн ЄС. Зважаючи на останні події, які здебільшого мають політичний характер Україна змушена переглянути свої геополітичні напрямки в торгівлі та обрати перспективні шляхи експорту товарів. Новим та найбільш перспективним партнером стає ЄС. Саме тому було досліджено залежність українського експорту товарів від ВВП країн ЄС та дистанцією, використовуючи класичну гравітаційну модель. Для більш детального та якісного аналізу країни ЄС було розділено на дві групи за рівнем доходу.Такий підхід дозволив визначити пріоритетні напрямки українського експорту та з'ясувати, якому з них віддає перевагу Україна. Результати було перевірено за допомогою аналізу трендів.

№ 14 2017, стор. 68 - 73

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 641

Відомості про авторів

V. Barvinok

Education and Research Institute for Business Technologies "UAB" of Sumy State University

В. Ю. Барвінок

бакалавр, Сумський державний університет Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС"


Y. Prykhozhai

Education and Research Institute for Business Technologies "UAB" of Sumy State University

Ю. О. Прихожай

бакалавр, Сумський державний університет Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС"

Як цитувати статтю

Barvinok V., Prykhozhai Y. Ukrainian export among eu countries: geopolitical priorities. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 14. С. 68–73.

Барвінок, В. Ю. and Прихожай, Ю. О. (2017), “Український експорт в країни єс: геополітичні пріоритети”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 68–73.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.