EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПУБЛІЧНА СЛУЖБА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
В. М. Князевич, Н. О. Васюк, Т. В. Савіна

Назад

УДК: 351.77: 35.088: 35.087

В. М. Князевич, Н. О. Васюк, Т. В. Савіна

ПУБЛІЧНА СЛУЖБА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті обгрунтовано теоретичні засади та опрацьовано методичні положення і нормативно-правове забезпечення публічної служби у сфері охорони здоров'я в Україні та світі в умовах реформування галузі. Визначено проблеми кадрового забезпечення системи охорони. Обгрунтовано напрями вдосконалення понятійно-категорійного апарату у сфері охорони здоров'я. Визначено необхідність прийняття змін до нормативно-правової бази з метою забезпечення ефективної кадрової політики у сфері охорони здоров'я.
Доведено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування і Україні потребують керівних кадрів, наділених новими компетентностями та здатними вирішувати сучасні актуальні завдання з реформування системи охорони здоров'я, що є важливою складовою ефективного кадрового забезпечення процесу реформ в охороні здоров'я.

V. Kniazevych, N. Vasiuk, T. Savina

PUBLIC SERVICE HEALTH CARE IN UKRAINE AND WORLD: LEGAL ASPECT

Summary

The article substantiates theoretical principles and examines elaborated methodical and normative and legal support of public service public health management in Ukraine and in the world in restructuring the industry. The article deals with directions of improvement of the conceptual-categorical apparatus for health system. It determines the need for changes in the regulatory framework health system to provide effective human resources policy in health care.
It is proved that government agencies and local governments in Ukraine need managerial staff endowed with new competencies and capable of solving current urgent problems in reforming the health care system an important component of effective workforce reform process is the improvement of the work of executive staff of public health.

№ 14 2017, стор. 74 - 78

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 825

Відомості про авторів

В. М. Князевич

д. мед. н., завідувач кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

V. Kniazevych

D in Medicine, Head of the Department of Public Health, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine


Н. О. Васюк

к. держ. упр., доцент кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

N. Vasiuk

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Health, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine


Т. В. Савіна

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

T. Savina

Postgraduate student of the Department of Public Health, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Князевич В. М., Васюк Н. О., Савіна Т. В. Публічна служба у сфері охорони здоров'я в Україні та світі: нормативно-правовий аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 14. С. 74–78.

Kniazevych, V., Vasiuk, N. and Savina, T. (2017), “Public service health care in Ukraine and world: legal aspect”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 74–78.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.