EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО МЕДИЧНОГО ПРОСТОРУ СИЛ ОБОРОНИ УКРАЇНИ: МАРШРУТНА КАРТА ПОБУДОВИ ЗАГАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
А. Є. Бакай

Назад

УДК: 355.415.6

А. Є. Бакай

СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО МЕДИЧНОГО ПРОСТОРУ СИЛ ОБОРОНИ УКРАЇНИ: МАРШРУТНА КАРТА ПОБУДОВИ ЗАГАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Анотація

Доведено необхідність опрацювання і впровадження перспективної системи медичного забезпечення сил оборони, що базується на національних стандартах та інтегрованої у цивільну систему охорони здоров'я, міжвідомчої координації діяльності медичних служб сил оборони, системи охорони здоров'я та освіти держави в частині ефективного та раціонального використання медичних ресурсів, забезпечення стандартизації медичної допомоги і підготовки медичного персоналу, юридичного унормування питань використання можливостей відомчих систем охорони здоров'я з надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях у рамках єдиного медичного простору; підтверджено доцільність створення системи медичного забезпечення, спроможної надавати відповідну медичну підтримку всім завданням, що стоять перед силами оборони України, яка функціонує відповідно до стандартів НАТО.

A. Bakai

THE CREATION OF A SINGLE MEDICAL SPACE FOR THE DEFENSE FORCES OF UKRAINE: ROUTE MAP OF THE CONSTRUCTION OF A GENERAL MEDICAL SUPPORT SYSTEM

Summary

The necessity of processing and implementation of the perspective system of medical support of defense forces, that is based on the national standards and is integrated in the civil health care system, interdepartmental coordination activity of medical services of defense forces, health care system and state education in terms of the efficient and rational usage of medical resources, ensuring standardization of medical care and training of medical personnel, legal regulation of usage the opportunities of departmental health care system in emergency medical assistance within the framework of single medical space, are established; the expediency of creating the system of medical care, that is able to provide medical support to all the tasks facing the Armed Forces of Ukraine, which operates in accordance with NATO standards, is confirmed.

№ 14 2017, стор. 102 - 108

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 500

Відомості про авторів

А. Є. Бакай

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України, начальник відділу планування та медичного постачання управління охорони здоров'я Департаменту персоналу Адміністрації Державної прикордонної служби України, полковник медичної служби

A. Bakai

PhD student, National Academy for Public Administration under the President of Ukrainea, Head of Planning and medical supplies Health Administration of the Department of Personnel Administration of the State Border Service of Ukraine, Colonel of medical service

Як цитувати статтю

Бакай А. Є. Створення єдиного медичного простору сил оборони України: маршрутна карта побудови загальної системи медичного забезпечення. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 14. С. 102–108.

Bakai, A. (2017), “The creation of a single medical space for the defense forces of Ukraine: route map of the construction of a general medical support system”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 102–108.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.