EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРАВОВЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ В УКРАЇНІ: СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ
І. В. Криворучко

Назад

УДК: 342.9

І. В. Криворучко

ПРАВОВЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ В УКРАЇНІ: СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація

Статтю присвячено стану та перспективам правового регулювання принципів адміністративної процедури в Україні. Досліджено такі форми правового регулювання принципів адміністративної процедури, як Конституція та закони України, а також підзаконні акти. Виокремлено принципи адміністративної процедури, зміст та механізм реалізації яких визначається декількома законодавчими актами, одним законодавчим актом та щодо яких таке регулювання є частковим або відсутнє. Обгрунтовано доцільність закріплення принципів, що визначають зміст адміністративної процедури в єдиному законодавчому акті.

I. Kryvoruchko

LEGAL CONSOLIDATION OF THE PRINCIPLES OF THE ADMINISTRATIVE PROCEDURE IN UKRAINE: STATE, PROSPECTS

Summary

The article is devoted to the state and prospects of legal regulation of the principles of administrative procedure in Ukraine. The following forms of legal regulation of the principles of an administrative procedure, such as the Constitution and laws of Ukraine, as well as subordinate acts, are investigated. The principles of the administrative procedure, the content and mechanism of implementation of which are determined by several legislative acts, one legislative act and in respect of which such regulation is partial or absent, are singled out. The expediency of consolidating the principles defining the content of the administrative procedure in a single legal act is substantiated.

№ 14 2017, стор. 116 - 121

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 434

Відомості про авторів

І. В. Криворучко

аспірант кафедри державознавства і права, Національна академія державного управління при Президентові України

I. Kryvoruchko

post-graduate student of the Chair of State Studies and Law at the National Academy of Public Administration at the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Криворучко І. В. Правове закріплення принципів адміністративної процедури в Україні: стан, перспективи. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 14. С. 116–121.

Kryvoruchko, I. (2017), “Legal consolidation of the principles of the administrative procedure in Ukraine: state, prospects”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 116–121.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.