EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНІ
О. С. Решетнікова

Назад

УДК: 351.824.11

О. С. Решетнікова

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

Одним із найважливіших важелів впливу на діяльність суб'єктів господарювання й економіку країни в цілому є інвестиційна політика — одна з основних складових економічної політики держави. На сьогоднішній день в Україні система державного регулювання інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання потребує вдосконалення задля забезпечення притоку та належного освоєння інвестиційних ресурсів у необхідних обсягах.
У статті досліджено інвестиційну діяльність у сфері централізованого теплопостачання на території України: проаналізовано особливості нормативно-правового забезпечення, стан підготовки та виконання інвестиційних програм, основні джерела фінансування інвестиційних проектів, визначено проблеми залучення інвестицій, що заважають їх реалізації, а також сформовано пропозиції щодо вдосконалення процесу планування та виконання інвестиційних програми з тим, щоб пожвавити процес залучення та освоєння інвестицій у сфері теплопостачання.

O. Reshetnikova

STATE REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE SPHERE OF DISTRICT HEATING IN UKRAINE

Summary

One of the most important levers of influence on the activities of economic entities and the economy as a whole is the investment policy — one of the main components of the economic policy of the state. At the moment in Ukraine the system of state regulation of investment activity of business entities needs to be improved in order to ensure the inflow and proper development of investment resources in the required volumes.
The article examines the investment activity in the sphere of district heating in the territory of Ukraine: the features of laws and standards, the stage of preparation and implementation of investment programs and the main sources of financing investment projects were analyzed; the problems of fundraising that interfere with their implementation were determined; proposals for improving the planning process and implementation of investment programs were stated in order to accelerate the generation and assimilation of investments in the field of heat supply.

№ 14 2017, стор. 122 - 126

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 485

Відомості про авторів

О. С. Решетнікова

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

O. Reshetnikova

Postgraduate, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Решетнікова О. С. Державне регулювання інвестиційної діяльності у сфері централізованого теплопостачання в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 14. С. 122–126.

Reshetnikova, O. (2017), “State regulation of investment activity in the sphere of district heating in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 122–126.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.