EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДІЯЛЬНІСТЬ УСТАНОВ АГРАРНОЇ ОСВІТИ НА РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
М. Ф. Безкровний

Назад

УДК: 004.451.47

М. Ф. Безкровний

ДІЯЛЬНІСТЬ УСТАНОВ АГРАРНОЇ ОСВІТИ НА РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Анотація

Статтю присвячено аналізу особливостей надання консалтингових послуг вищими навчальними закладами аграрного спрямування. Важливу роль з надання консалтингових послуг для сільськогосподарських виробників і особистих селянських господарств відіграють вищі навчальні заклади. Тому важливим кроком у підвищенні ефективності діяльності дорадчих служб в Україні є законодавче врегулювання залучення аграрних вищих навчальних закладів до надання дорадчих послуг сільськогосподарським товаровиробникам і сільському населенню. З цією метою необхідно до Закону України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність" внести зміни і поряд з іншими організаційно-правовими формами дорадчих служб передбачити також університетську модель. Внесення такої зміни до Закону дасть можливість залучати заклади освіти до надання дорадчих послуг.

M. Bezkrovnyy

ACTIVITY OF INSTITUTIONS OF AGRARIAN EDUCATION IN THE MARKET OF AGRICULTURAL INFORMATION AND CONSULTING SERVICES

Summary

This article is devoted to the analysis of the features of providing consulting services to higher educational institutions of agrarian direction. Higher education institutions play an important role in providing consulting services to agricultural producers and private farms. Therefore, an important step in improving the efficiency of advisory services in Ukraine is the legislative regulation of the involvement of agricultural higher education institutions in providing advisory services to agricultural producers and rural population. To this end, it is necessary to amend the Law of Ukraine "On Agricultural Advisory Activities" and, along with other organizational and legal forms of advisory services, also envisage a university model. Making such a change to the law will enable the inclusion of educational institutions in providing advisory services.

№ 15 2017, стор. 11 - 13

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 402

Відомості про авторів

М. Ф. Безкровний

к. т. н., доцент кафедри аграрного консалтингу та сервісу, Національний університет біоресурсів і природокористування України

M. Bezkrovnyy

Ph.D., Associate Professor of Department of agrarian consulting and service, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Безкровний М. Ф. Діяльність установ аграрної освіти на ринку сільськогосподарських інформаційно-консультаційних послуг. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 15. С. 11–13.

Bezkrovnyy, M. (2017), “Activity of institutions of agrarian education in the market of agricultural information and consulting services”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 11–13.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.