EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИКОРИСТАННЯ КРАУДФАНДІНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
К. В. Ковтуненко, О. В. Нестеренко

Назад

УДК: 330.3

К. В. Ковтуненко, О. В. Нестеренко

ВИКОРИСТАННЯ КРАУДФАНДІНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Анотація

У статті проведено системний аналіз краудфандінгу як інструменту фінансування інноваційних проектів. Показано, що краудфандінг реалізується за рахунок використання спеціалізованих краудфандінгових платформ. Наведено типову схему взаємодії інноваційного проекту і краудфандінговой платформи. Проведено аналіз динаміки розвитку краудфандінга за останні 5 років. Побудовано тимчасову і ресурсну моделі життєвого циклу інноваційного проекту. Проведено SWOT-аналіз краудфандінгу. Зроблено висновок про те, що краудфандінг є найбільш ефективним механізмом фінансування інноваційного проекту на етапі їх до ринкового розвитку.

K. Kovtunenko, O. Nesterenko

USING OF CROWDFUNDING AS A TOOL FOR FINANCING INNOVATIVE PROJECTS

Summary

In the article a system analysis of crowdfunding as a tool for financing innovative projects was conducted. It is shown that crowdfunding is realized due to the use of specialized crowdfunding platforms. A typical scheme for the interaction of an innovative project and a crowdfunding platform is given. The dynamics of the crowdfunding development during the last 5 years is analyzed. Timing and resource models of the innovative project life cycle are constructed.Crowdfunding SWOT-analysis was conducted. On the base of analysis the conclusion was made that crowdfunding is the most effective mechanism for financing an innovative project at the stage of their development before the market stage.

№ 15 2017, стор. 14 - 20

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 914

Відомості про авторів

К. В. Ковтуненко

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Одеський національний політехнічний університет

K. Kovtunenko

Doctor of Economics, associate professor, head of the department of Management of Foreign Economic and Innovative Activities, Odessa National Polytechnic University


О. В. Нестеренко

аспірант кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Одеський національний політехнічний університет

O. Nesterenko

postgraduate student, department of Management of Foreign Economic and Innovative Activities, Odessa National Polytechnic University

Як цитувати статтю

Ковтуненко К. В., Нестеренко О. В. Використання краудфандінгу як інструменту фінансування інноваційних проектів. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 15. С. 14–20.

Kovtunenko, K. and Nesterenko, O. (2017), “Using of crowdfunding as a tool for financing innovative projects”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 14–20.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.