EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗВІТНІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
Л. А. Задорожня

Назад

УДК: 336.226.11

Л. А. Задорожня

ЗВІТНІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглянуто стан звітності з податку на доходи фізичних осіб, включаючи податкове декларування доходів фізичних осіб. Проаналізовано декларації, в яких фізичні особи відображають свої доходи та доведено низьку ефективність декларування в цілому та електронного декларування зокрема. Визначено нагальність удосконалення електронних сервісів та запропоновано додaтково аналізувати доходи особливо багатих осіб. Подальше удосконалення звітності повинно бути направлено на спрощення (наприклад, через відміну військового збору і запровадження підвищеної ставки ПДФО), а також створення умов для більш ефективного контролю через об'єднання інформації про доходи з різних джерел. У контексті проведення підготовки до здійснення податкової реформи з персонального прибуткового оподаткування, потрібно проаналізувати наявний стан, що вимагає поступового розкриття узагальненої та знеособленої інформації для проведення експертної оцінки (наприклад, при необхідності посилення контролю за інвестиційними доходами, оподаткуванні іноземних доходів тощо).

L. Zadorozhnia

REPORTING ASPECTS OF ADMINISTRATION OF PERSONAL INCOME TAX IN UKRAINE

Summary

The article deals with the state of reporting on personal income tax, including income tax declaration of individuals. It was analyzed the declarations in which individuals represent their income. It was determined the urgency of improvement of electronic services and additionally offered to analyze incomes of high net worth individuals. Further improvement of reporting should be aimed at simplification (for example, by eliminating military levy and introducing an increased rate of personal income tax), as well as creating conditions for more effective control through combining income information from different sources. In the context of preparing for the conducting of the personal tax income tax reform, it is necessary to analyze the current situation, which requires the gradual disclosure of generalized and impersonal information for expert evaluation (for example, if necessary, strengthening control over investment income, taxation of foreign incomes, etc.).

№ 15 2017, стор. 26 - 31

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 691

Відомості про авторів

Л. А. Задорожня

науковий співробітник, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

L. Zadorozhnia

researcher, University of State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

Як цитувати статтю

Задорожня Л. А. Звітні аспекти адміністрування податку на доходи фізичних осіб в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 15. С. 26–31.

Zadorozhnia, L. (2017), “Reporting aspects of administration of personal income tax in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 26–31.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.