EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКОЇ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ
А. В. Уніят

Назад

УДК: 331.339

А. В. Уніят

ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКОЇ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ

Анотація

У статті розкрито теоретичне поняття міжнародного економічного співробітництва, де зазначено, що міжнародне економічне співробітництво — це обмін діяльністю в різних галузях і країнах, що охоплює міжнародну торгівлю, співробітництво в галузі виробництва, науково-технічне співробітництво, міжнародні перевезення, туризм, фінансові відносини.
Подано етапи розвитку торгівельно-економічних відносин у Північній Америці та основні положення НАФТА.
Обгрунтовано економічні ефекти та наслідки від створення Північноамериканської зони вільної торгівлі.
Здійснено аналітичний огляд економічної співпраці Канади, США, Мексики.
У статті розкрито питання економічного співробітництва України з країнами Північноамериканської зони вільної торгівлі. Проаналізовано міжнародну торгівлю товарами, послугами між Україною та Канадою, США, Мексикою.
Запропоновано перспективи розвитку економічного співробітництва України з країнами Північноамериканської зони вільної торгівлі.

A. Uniyat

ECONOMIC COOPERATION OF UKRAINE WITH COUNTRIES OF THE NORTHERN AMERICAN REGION OF FREE TRADE

Summary

The article presents the theoretical concept of international economic cooperation, which states that international economic cooperation is an exchange of activities in various fields and countries covering international trade, cooperation in the field of production, scientific and technical cooperation, international transportation, tourism, financial relations. The stages of development of trade and economic relations in North America and the main provisions of NAFTA. The economic effects and consequences of the creation of the North American Free Zone are justified. An analytical review of the economic cooperation of Canada, the USA, Mexico was carried out. The article deals with the issues of economic cooperation between Ukraine and the countries of the North American Free Trade Area. The article analyzes the international trade of goods, services between Ukraine and Canada, the USA, Mexico. The prospects of development of economic cooperation of Ukraine with the countries of the North American Free Trade Area are presented.

№ 15 2017, стор. 46 - 52

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 1314

Відомості про авторів

А. В. Уніят

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

A. Uniyat

PhD, Associate professor of department international economic , Ternopil National Economic University, Ternopil

Як цитувати статтю

Уніят А. В. Економічне співробітництво України з країнами північноамериканської зони вільної торгівлі. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 15. С. 46–52.

Uniyat, A. (2017), “Economic cooperation of Ukraine with countries of the northern american region of free trade”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 46–52.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.