EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВАЖЕЛІ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ СТАБІЛЬНІСТЬ ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
І. В. Новойтенко, Ю. М. Шишута

Назад

УДК: 338.439.5:330.3

І. В. Новойтенко, Ю. М. Шишута

ВАЖЕЛІ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ СТАБІЛЬНІСТЬ ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті висвітлено теоретичні аспекти механізму забезпечення економічної стабільності підприємства, об'єктами якого є ресурсне забезпечення та система економічної стабільності підприємства. До ресурсного забезпечення економічної стабільності підприємства віднесено матеріально-технічне, технологічне, фінансове, кадрове, інформаційне, інноваційне забезпечення. Складовими системи економічної стабільності підприємства визначено фінансову, маркетингову, соціальну стабільність та економічну безпеку.
Невід'ємними частинами механізму забезпечення економічної стабільності підприємства визначено організаційно-адміністративні, економічні важелі та сукупність економічних, соціально-психологічних, адміністративних методів господарювання, які спрямовані на взаємодію його об'єктів.
Для досягнення поставленої мети статті висвітлено проблеми ресурсного забезпечення підприємств олійно-жирової промисловості, проаналізовано вплив важелів на забезпечення економічної стабільності та запропоновано стратегічні напрями підвищення економічної стабільності підприємств.

I. Novoitenko, Y. Shyshuta

LEVERS OF INFLUENCE ON THE ECONOMICS STABILITY OF OIL AND FAT ENTERPRISES IN UKRAINE

Summary

In the article analyzed the theoretical aspects of the mechanism of economic stability of the enterprise, the objects of which is the resource support and the system's elements of economic stability of the enterprise. The resource support for the economic stability of the enterprise includes logistical, technological, financial, personnel, information, innovation support. The components of the system of economic stability of the company are financial, marketing, social stability and economic security.
The organizational, economic levers and a set of economic, socio-psychological, and administrative methods of management aimed at the interaction of its objects. The levers are an integral part of the mechanism of ensuring economic stability of the enterprise.
The problems of resource support of oil and fat industry enterprises was analyzed in this article. The influence of levers on economic stability and the strategic directions of increasing the economic stability of enterprises was proposed to achieve the goal of the article.

№ 15 2017, стор. 53 - 56

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 966

Відомості про авторів

І. В. Новойтенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і права, Національний університет харчових технологій, м. Київ

I. Novoitenko

Ph.D, associate Professor, Department of Economics and Low, National University of Food Technologies


Ю. М. Шишута

аспірант, Національний університет харчових технологій, м. Київ

Y. Shyshuta

Postgraduate student, Department of Economics and Low, National University of Food Technologies

Як цитувати статтю

Новойтенко І. В., Шишута Ю. М. Важелі впливу на економічну стабільність олійно-жирових підприємств в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 15. С. 53–56.

Novoitenko, I. and Shyshuta, Y. (2017), “Levers of influence on the economics stability of oil and fat enterprises in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 53–56.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.