EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ТРЕНІНГОВИХ ПРОГРАМ ДЛЯ КЕРІВНИКІВ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В УКРАЇНІ
В. М. Князевич, Н. О. Васюк

Назад

УДК: 351.77: 35.088

В. М. Князевич, Н. О. Васюк

РОЗВИТОК ТРЕНІНГОВИХ ПРОГРАМ ДЛЯ КЕРІВНИКІВ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті обгрунтовано теоретичні засади та опрацьовано методичні положення щодо удосконалення механізмів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників сфери охорони здоров'я в Україні шляхом розвитку тренінгових програм для керівників місцевого рівня в сучасних умовах реформування галузі. Визначено проблеми кадрового забезпечення системи охорони здоров'я на місцевому рівні. Визначено необхідність проведення тренінгів для керівників сфери охорони здоров'я на місцевому рівні в умовах децентралізації влади з метою забезпечення ефективної кадрової політики у сфері охорони здоров'я.
Доведено, що проведення тренінгів (тематичних курсів) для керівників сфер охорони здоров'я на місцевому рівні передбачатиме чітку спрямованість на формування системи знань і умінь, які складають основу професійної компетентності управлінських кадрів, їх підготовленість до здійснення ефективного управління системою охорони здоров'я в сучасних умовах змін.

V. Kniazevych, N. Vasiuk

DEVELOPMENT OF TRAINING PROGRAMS FOR HEALTHCARE MANAGERS AT THE LOCAL LEVEL IN UKRAINE

Summary

The article substantiates theoretical principles and examines elaborated methodical improvement of the mechanisms of training, retraining and professional development of healthcare sector leaders in Ukraine through the development of training programs for local level managers in restructuring the industry. The article deals with directions of improvement of the problems of staffing of the health system at the local level. It determines the need for the need for trainings for health care managers at the local level in a context of decentralization of power to provide effective human resources policy in health care.
It is proved that conducting trainings (thematic courses) for the managers of healthcare at the local level that provides for a clear focus on the formation of a system of knowledge and skills which form the basis of professional competence of managerial personnel and their readiness for the effective management of the health care system in the current conditions of change.

№ 15 2017, стор. 65 - 68

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 507

Відомості про авторів

В. М. Князевич

д. мед. н., завідувач кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

V. Kniazevych

D in Medicine, Head of the Department of Public Health National Academy of Public Administration under the President of Ukraine


Н. О. Васюк

к. держ. упр., доцент кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

N. Vasiuk

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Health National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Князевич В. М., Васюк Н. О. Розвиток тренінгових програм для керівників сфери охорони здоров'я на місцевому рівні в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 15. С. 65–68.

Kniazevych, V. and Vasiuk, N. (2017), “Development of training programs for healthcare managers at the local level in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 65–68.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.