EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ
Т. О. Паутова, Г. І. Шарий

Назад

УДК: 332.2

Т. О. Паутова, Г. І. Шарий

ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Анотація

Окреслено основні проблеми, які виникають у процесі землекористування й земельних відносинах в Україні та їх вплив на соціально-економічний розвиток держави. Проаналізовано та узагальнено причини неефективного використання земельних ресурсів: нераціональні система державного управління земельними ресурсами та розподіл повноважень між органами державної влади й місцевого самоврядування, відсутність дієвого механізму оцінки землі та контролю за дотриманням норм земельного законодавства. Обгрунтовано необхідність запровадження дієвого механізму охорони земель сільськогосподарського призначення з родючими грунтами та наведено успішні приклади такої практики в зарубіжних країнах. Визначено проблеми та перспективи реалізації земельної реформи в Україні. Наголошено на необхідності комплексного підходу, врахування прагнень суспільства та історичних традицій для успішної реалізації земельної реформи.

T. Pautova, G. Sharyi

LAND REFORM IN UKRAINE: ACTUALITY, PROBLEMS AND PROSPECTS OF IMPLEMENTATION

Summary

Outlined the basic problems that arise in the process of land use and land relations in Ukraine and its impact on socio-economic development of the state. Analyzed and summarized the reasons for not efficient land use, irrational system of public land management and the distribution of powers between state authorities and local government, the lack of an effective mechanism of land valuation and control over the observance of land legislation. Substantiated the necessity of introducing effective mechanism for the protection of agricultural land with fertile soil and are successful examples of such practices in foreign countries. Determined the problems and prospects of implementation of land reform in Ukraine. Emphasized on the necessity of a comprehensive approach, taking into account the aspirations of society and historical traditions for the successful implementation of land reform.

№ 15 2017, стор. 69 - 73

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 819

Відомості про авторів

Т. О. Паутова

к. держ. упр., доцент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Г. І. Шарий,

T. Pautova

Ph.D in Public Administration, Associate Professor of Public Administration and Law Department


Г. І. Шарий

к. держ. упр., доцент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

G. Sharyi

Ph.D. of state administration, Associate Professor Department highways, geodesy, land management and rural building Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

Як цитувати статтю

Паутова Т. О., Шарий Г. І. Земельна реформа в Україні: актуальність, проблеми та перспективи реалізації. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 15. С. 69–73.

Pautova, T. and Sharyi, G. (2017), “Land reform in Ukraine: actuality, problems and prospects of implementation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 69–73.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.