EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН ТА ПЕРЕДУМОВИ ВІДРОДЖЕННЯ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
О. В. Балуєва, В. І. Ляшенко

Назад

УДК: 351,71:351,86:623

О. В. Балуєва, В. І. Ляшенко

СТАН ТА ПЕРЕДУМОВИ ВІДРОДЖЕННЯ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Анотація

Статтю присвячено аналізу стану оборонно-промислового комплексу України. Оскільки оборонно-промисловий комплекс є важливою складовою безпеки країни, розглянуто особливості державної політики стосовно комплексу після проголошення незалежності України, які призвели до скорочення кількості підприємств, що його складали та інших негативних тенденцій. Здійснено аналіз зарубіжного досвіду щодо державної підтримки оборонних підприємств, метою якої є переоснащення Збройних Сил. Наведено позитивні зрушення в управлінні комплексом у цілому та оборонними підприємствами зокрема після створення ДК "Укроборонпром". Проаналізовано перспективи розвитку оборонно-промислового комплексу України в сучасних умовах.

O. Baluieva, V. Liashenko

THE STATE AND PRECONDITIONS FOR THE REVIVAL OF THE DEFENSE INDUSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE

Summary

The article is devoted to the analysis of the state of the defense-industrial complex of Ukraine. Since the defense and industrial complex is an important component of the country's security, the peculiarities of the state policy regarding the complex after the declaration of Ukraine's independence were considered, which led to a reduction in the number of enterprises that compose it and other negative tendencies. The analysis of foreign experience on state support of defense enterprises, the purpose of which is the re-equipment of the Armed Forces, is carried out. The positive changes in the management of the complex as a whole, and defense enterprises in particular after the establishment of the state enterprise "Ukroboronprom" are presented. The prospects of development of the defense industry of Ukraine in the modern conditions are analyzed.

№ 15 2017, стор. 74 - 81

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 783

Відомості про авторів

О. В. Балуєва

д. е. н., доцент, проректор з наукової роботи, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

O. Baluieva

Doctor of Economics, Docent, vice rector for scientific work Donetsk State University of Management, Mariupol


В. І. Ляшенко

викладач кафедри менеджменту виробничої та невиробничої сфери, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

V. Liashenko

Teacher of the department of management of production and non-production sphere Donetsk State University of Management, Mariupol

Як цитувати статтю

Балуєва О. В., Ляшенко В. І. Стан та передумови відродження оборонно-промислового комплексу України. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 15. С. 74–81.

Baluieva, O. and Liashenko, V. (2017), “The state and preconditions for the revival of the defense industrial complex of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 74–81.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.