EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Т. В. Савіна

Назад

УДК: 354.1

Т. В. Савіна

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Анотація

У статті розглянуто основні проблеми кадрового забезпечення сфери охорони здоров'я в Україні. Визачено низку ризиків, що містять у собі проблеми кадрового забезпечення у зазначеній сфері. Серед невідкладних завдань, що стоять перед вітчизняною системою охорони здоров'я, є питання вдосконалення кадрової політики, адже кадровий потенціал є найвагомішою складовою ресурсного забезпечення системи охорони здоров'я. Автором запропоновано основні напрями оптимізації кадрової політики в сфері охорони здоров'я в Україні, виходячи з того, що ефективна кадрова політика є потужним інструментом забезпечення ефективного функціонування сфери охорони здоров'я.

T. Savina

HUMAN RESOURCES FOR HEALTHCARE IN UKRAINE: STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Summary

The article deals with the main problems of personnel protection of the health care sector in Ukraine. A number of risks are highlighted, which include the problems of personnel provision in this area. Among the urgent tasks facing the domestic health care system, is the issue of improvement of personnel policy, because the personnel potential is the most important component of the resource provision of the health care system. The author proposes the main directions of optimization of personnel policy in the field of health care in Ukraine, based on the fact that effective staffing policy is a powerful tool for ensuring the effective functioning of the healthcare sector.

№ 15 2017, стор. 94 - 98

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 818

Відомості про авторів

Т. В. Савіна

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

T. Savina

Postgraduate student of the Department of Public Health National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Савіна Т. В. Кадрове забезпечення сфери охорони здоров'я в Україні: стан та перспективи розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 15. С. 94–98.

Savina, T. (2017), “Human resources for healthcare in Ukraine: state and development prospects”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 94–98.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.