EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ В КРАЇНАХ СВІТУ
О. М. Сазонець, О. І. Качан

Назад

УДК: 339.9:330.3

О. М. Сазонець, О. І. Качан

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ В КРАЇНАХ СВІТУ

Анотація

У статті наведено аргументацію у вигляді висловів фахівців про величезне значення інформаційних технологій у розвитку світової економіки. Подано визначення інформаційна економіка. Визначено, що інновації є пріоритетним завданням для багатьох підприємств, проте не вистачає можливості для більшого впливу за допомогою впровадження ІКТ. Здійснений огляд останніх тенденцій в інформаційному бізнесі в світі та в Україні. В результаті проведеного дослідження виявлено, що створення економічного ефекту від інвестицій в інформаційні і комунікаційні технології у світі попереду стоять Фінляндія, Швейцарія, Швеція, Ізраїль, Сінгапур, Нідерланди і Сполучені Штати. Для України необхідним є підтримка за допомогою субсидування українських підприємств, що займаються розробкою новітніх технологій у сфері ІТ.

O. Sazonetz, O. Kachan

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF INFORMATION BUSINESS IN THE COUNTRIES OF THE WORLD

Summary

The article contains an argument in the form of statements of experts about the great importance of information technology in the development of the world economy. The definition of information economy is given. It has been determined that innovation is a priority task for many enterprises, but there is not enough opportunity for greater influence through the introduction of ICT. A review of recent trends in the information business in the world and in Ukraine. As a result of the study, it was discovered that Finland, Switzerland, Sweden, Israel, Singapore, the Netherlands and the United States are facing the emergence of the economic effect of investing in information and communication technologies in the world. For Ukraine, support is needed through subsidizing Ukrainian enterprises involved in the development of the latest IT technologies.

№ 16 2017, стор. 10 - 14

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 257

Відомості про авторів

О. М. Сазонець

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

O. Sazonetz

Head of Department of international Economics, national University of water management and nature resources use, Rivne


О. І. Качан

асистент кафедри міжнародної економіки, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

O. Kachan

Аssistant, Department of international Economics, national University of water management and nature resources use, Rivne

Як цитувати статтю

Сазонець О. М., Качан О. І. Тенденції розвитку інформаційного бізнесу в країнах світу. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 16. С. 10–14.

Sazonetz, O. and Kachan, O. (2017), “Trends in the development of information business in the countries of the world”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 10–14.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.