EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
П. Т. Колісніченко

Назад

УДК: 338:351.863

П. Т. Колісніченко

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У науковій праці подано огляд методичних підходів до оцінки рівня економічної безпеки підприємства. Вказано, що провідними у визначенні основних показників економічної безпеки господарюючого суб'єкта є ресурсний (інвестиційний), циклічний, системний, інфраструктурний (кластерний) та процесний підходи. Подано новітні наукові положення до оцінки рівня економічної безпеки підприємства, у т.ч. пов'язані із використанням інтелектуального капіталу та захистом інтелектуальної власності. Визначено можливості експертних підходів (методу експертних оцінок) до визначення рівня економічної безпеки підприємства.

P. Kolisnichenko

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF ECONOMIC SECURITY LEVEL O F E NTERPRISE

Summary

In the scientific work is given an overview of methodical approaches to assessing the level of economic security of the enterprise. The leading indicators in determining the main indicators of economic security of the economic entity are resource (investment), cyclical, systemic, infrastructure (cluster) and process approaches. The latest scientific provisions were submitted to the estimation of the level of economic security of the enterprise, including Related to the use of intellectual capital and the protection of intellectual property. The possibilities of expert approaches (expert estimation method) to determine the level of economic security of the enterprise are determined.

№ 16 2017, стор. 38 - 44

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 546

Відомості про авторів

П. Т. Колісніченко

к. е. н., доц., н. с., Уманський державний педагогічний університет, м. Умань

P. Kolisnichenko

PhD, Associate Professor, Uman State Pedagogical University

Як цитувати статтю

Колісніченко П. Т. Науково-методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 16. С. 38–44.

Kolisnichenko, P. (2017), “Scientific and methodological approaches to the assessment of economic security level o f e nterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 38–44.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.