EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ АВАРІЙНОСТІ НА ТРАНСПОРТІ ЯК ДЖЕРЕЛА ЗОВНІШНІХ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
С. А. Лебедко

Назад

УДК: 330.131:656

С. А. Лебедко

АНАЛІЗ АВАРІЙНОСТІ НА ТРАНСПОРТІ ЯК ДЖЕРЕЛА ЗОВНІШНІХ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Анотація

За сучасних умов господарювання в Україні діяльність транспортних підприємств є складною і ризиковою.
Одним з факторів забезпечення прибутковості діяльності транспортних підприємств є економічна безпека. Рівень економічної безпеки транспортних підприємств залежить від технічної безпеки, стану основних засобів, дотримання правил дорожнього руху, належного виконання регламентів ремонту та технічного обслуговування тощо.
Одним з показників результативності цих дій є стан аварійності на транспорті.
У статті охарактеризовано результати діяльності Державної служби України з безпеки на транспорті. Проаналізовано динаміку чистого прибутку (збитку) транспортних підприємств. Досліджено інформацію про стан аварійності на різних видах транспорту Україні. Підтверджено, що зовнішні загрози суттєво впливають на рівень економічної безпеки. Це породжує необхідність розробки інструментів адаптації до зовнішніх загроз у системі економічної безпеки транспортного підприємства.

S. Lebedko

ANALYSIS OF TRANSPORT ACCIDENT RATE AS A SOURCE OF EXTERNAL THREATS TO TRANSPORTATION ENTERPRISES ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

Summary

The activity of transportation enterprises is quite complex and risky in today's economic conditions in Ukraine. Economic security is one of the factors for ensuring the receipt of net profit for transportation enterprises. The level of transportation enterprises economic security depends on technical safety, the level of fixed assets, adherence to traffic rules, repair and maintenance regulations, etc. The transport accident rate is defined as the main indicator of the effectiveness of these actions. The results of the activity of State Service Of Ukraine For Transport Safety are described. The dynamics of net profit (loss) of transportation enterprises is analyzed. The information on the state of accidents on various types of transport in Ukraine is investigated. External threats significantly affect the level of economic security are confirmed. Development tools for adaptation to external threats in the system of transportation enterprise economic security is needed.

№ 16 2017, стор. 61 - 66

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 433

Відомості про авторів

С. А. Лебедко

здобувач кафедри управління та економіки водного транспорту, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

S. Lebedko

Applicant of Water Transport Management and Economics department, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

Як цитувати статтю

Лебедко С. А. Аналіз аварійності на транспорті як джерела зовнішніх загроз економічній безпеці транспортних підприємств України. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 16. С. 61–66.

Lebedko, S. (2017), “Analysis of transport accident rate as a source of external threats to transportation enterprises economic security of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 61–66.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.