EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
М. В. Андрієнко, В. С. Шако

Назад

УДК: 351

М. В. Андрієнко, В. С. Шако

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Анотація

У статті розглянуто особливості державної екологічної політики України на регіональному рівні. Виокремлено проблемні аспекти та протиріччя регіональної екологічної політики. Проаналізовано особливості й тенденції розвитку нормативно-правового забезпечення державного управління у сфері екологічної безпеки в Україні. Обгрунтовано необхідність державного регулювання охорони довкілля, що лежить в основі екологічної політики держави. Проведений моніторинг нормативно-правової бази довів проблему неузгодженості законодавчих актів у цій сфері. Запропоновано напрями удосконалення нормативно-правового забезпечення реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні.

M. Andriyenko, V. Shako

PROPOSALS FOR IMPROVING NORMATIVE LEGAL SUPPLY OF THE STATE ENVIRONMENTAL POLICY IMPLEMENTATION AT THE REGIONAL LEVEL

Summary

The article deals with the features of the state ecological policy of Ukraine at the regional level. The problematic aspects and contradictions of the regional ecological policy are outlined. The peculiarities and tendencies of development of normative-legal support of the state management in the field of ecological safety in Ukraine are analyzed. The necessity of state regulation of environmental protection underlying ecological policy of the state is substantiated. The monitoring of the regulatory framework proved the problem of inconsistency of legislative acts in this area. Areas of improvement of the legal and regulatory framework for the implementation of state ecological policy at the regional level are proposed

№ 16 2017, стор. 72 - 79

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 578

Відомості про авторів

М. В. Андрієнко

д. н. держ. упр., доцент, начальник науково-дослідного центру заходів цивільного захисту, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

M. Andriyenko

Doctor of Sciences, Associate Professor, head of research center of civil protection measures, Ukrainian Scientific Research Institute of Civil Protection


В. С. Шако

здобувач, ПрАТ "Міжрегіональна академія управління персоналом"

V. Shako

Researcher, PJSC "Interregional Academy of Personnel Management"

Як цитувати статтю

Андрієнко М. В., Шако В. С. Пропозиції щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 16. С. 72–79.

Andriyenko, M. and Shako, V. (2017), “Proposals for improving normative legal supply of the state environmental policy implementation at the regional level”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 72–79.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.