EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ У ПЕРІОД ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
І. П. Мігус, К. В. Карпова, Я. С. Коваль

Назад

УДК: 336.71

І. П. Мігус, К. В. Карпова, Я. С. Коваль

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ У ПЕРІОД ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Анотація

У статті охарактеризовано вплив державного антикризового управління на функціонування банківських установ у період фінансово-економічної кризи. Уточнено поняття "антикризового управління". Розглянуто передумови формування концепції державного антикризового управління. Досліджено методи антикризового управління банками в Україні на макрорівні (НБУ) та на мікрорівні (банк).

I. Mihus, K. Karpova, Ya. Koval

THE INFLUENCE OF PUBLIC ANTI-CRISIS MANAGEMENT ON THE FUNCTIONING OF BANKING INSTITUTIONS IN THE PERIOD OF FINANCIAL ECONOMIC CRISIS

Summary

The article describes the influence of state crisis management on the functioning of banking institutions in the period of financial economic crisis. The concept of "crisis management" is specified. The prerequisites for forming the concept of state crisis management are considered. The methods of crisis management of banks in Ukraine at the macro level (NBU) and at the micro level (bank) are investigated.

№ 16 2017, стор. 80 - 87

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 470

Відомості про авторів

І. П. Мігус

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

I. Mihus

Doctor of Economic Science, Professor, Head of the Management and Economic Security Department Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky, Cherkasy


К. В. Карпова

к. е. н., доцент, професор кафедри доцент кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності, ПрАТ "Міжрегіональна академія управління персоналом"

K. Karpova

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Department of Security Management, Law enforcement and anti-corruption activities, PJSC "Interregional Academy of Personnel Management"


Я. С. Коваль

здобувач, ПрАТ "Міжрегіональна академія управління персоналом"

Ya. Koval

Researcher, PJSC "Interregional Academy of Personnel Management"

Як цитувати статтю

Мігус І. П., Карпова К. В., Коваль Я. С. Вплив державного антикризового управління на функціонування банківських установ у період фінансово-економічної кризи. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 16. С. 80–87.

Mihus, I., Karpova, K. and Koval, Ya. (2017), “The influence of public anti-crisis management on the functioning of banking institutions in the period of financial economic crisis”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 80–87.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.