EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНО-МАСОВИХ ЯВИЩ В ІНТЕРЕСАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
В. І. Курганевич

Назад

УДК: 351.86

В. І. Курганевич

СОЦІАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНО-МАСОВИХ ЯВИЩ В ІНТЕРЕСАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті визначено соціальне призначення державного регулювання суспільно-масових явищ в інтересах забезпечення національної безпеки, яке полягає у зниженні рівня соціальної напруженості в рамках чинного законодавства для недопущення соціального вибуху. Також визначено структурні елементи державного регулювання суспільно-масових явищ, а саме: правове регулювання, що передбачає визначення норм поведінки учасників суспільно-масових явищ (гіпотезу, диспозицію, санкції); визначення критеріїв оцінки суспільно-масових процесів, що підлягають регулюванню; визначення цілей державного регулювання; моніторинг та соціальне прогнозування викликів, загроз та небезпек, що породженні деструктивним розвитком суспільно-масових явищ; контроль та регулюючий вплив на суспільно-масові процеси.

V. Kurganevych

SOCIAL PURPOSE AND STRUCTURE OF THE STATE REGULATION OF SOCIAL-MASS PHENOMENA IN THE INTERESTS OF PROVIDING OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

Summary

The article defines the social purpose of state regulation of social-mass phenomena in the interests of ensuring of national security, which lies in reducing the level of social tension in the framework of the current legislation in order to prevent a social explosion. Also, the structural elements of state regulation of social-mass phenomena are defined, namely: legal regulation, which envisages the definition of norms of behavior of participants in social-mass phenomena (hypothesis, disposition, sanctions); definition of criteria for evaluation of social-mass processes, that are liable to regulation; definition of the goals of state regulation; monitoring and social forecasting of the challenges, threats and dangers that are generated by the destructive development of social-mass phenomena; control and regulatory influence on social-mass processes.

№ 16 2017, стор. 132 - 136

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 507

Відомості про авторів

В. І. Курганевич

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

V. Kurganevych

Postgraduate student of division of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Курганевич В. І. Соціальне призначення та структура державного регулювання суспільно-масових явищ в інтересах забезпечення національної безпеки України. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 16. С. 132–136.

Kurganevych, V. (2017), “Social purpose and structure of the state regulation of social-mass phenomena in the interests of providing of national security of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 132–136.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.