EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КЛАСТЕРІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
О. В. Ніколюк

Назад

УДК: 338.101

О. В. Ніколюк

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КЛАСТЕРІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Розглянуто основні теоретико-методичні аспекти концепції "кластеру" та її застосування у бізнес-структурах. Проаналізовано порівняльні характеристики мережних структур та кластерів, а також обгрунтовано визначення дефініції "кластер" та сформульовано задачі, які вирішують методи кластерного аналізу.

E. Nikoluk

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF CLUSTERIZATION OF THE NATIONAL ECONOMY

Summary

The main theoretical and methodical aspects of the concept of "cluster" and its application in business structures are considered. The comparative characteristics of network structures and clusters have been analyzed, and the definition of the definition of "cluster" has been substantiated and the problems solving the methods of cluster analysis are formulated.

№ 16 2017, стор. 142 - 146

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 495

Відомості про авторів

О. В. Ніколюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет

E. Nikoluk

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Economics of the Enterprise, Odessa State Agrarian University

Як цитувати статтю

Ніколюк О. В. Теоретико-методологічні засади кластерізації національної економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 16. С. 142–146.

Nikoluk, E. (2017), “Theoretical and methodological principles of clusterization of the national economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 142–146.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.