EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНІ САНКЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ
В. Г. Панченко

Назад

УДК: 339.98 — 339.54

В. Г. Панченко

ЕКОНОМІЧНІ САНКЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ

Анотація

У статті розглядається змістовне наповнення економічних санкцій, еволюція їхнього використання і проводиться грунтовний аналіз їхньої ролі у відстоюванні національних інтересів країн. Проводиться паралель між мотивами санкцій та трьома базовими цілями кримінального права. Стверджується, що на сучасному етапі розвитку міжнародних економічних відносин в арсеналі розвинених країн переважають інструменти прихованого протекціонізму (murky protectionism), які реалізуються переважно методами внутрішньої економічної політики. Країни, що розвиваються, намагаються використовувати потенціал галузевого протекціонізму, а запровадження політики економічних санкцій опосередковано відповідає ідеї селективного протекціонізму, який спрямовується проти окремих країн чи окремих товарів.

V. Panchenko

ECONOMIC SANCTIONS: A FOREIGN POLICY INSTRUMENT IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTING NATIONAL INTERESTS

Summary

The content of economic sanctions and evolution of their use is studied in the article, with the substantive analysis of their role in defending national interests of countries. The parallel is drawn between motives of sanctions and three basic goals of the criminal law. It is argued that the arsenal of developed countries is dominated by the instruments of murky protectionism at the current phase of international economic relations, most of which are implemented by the methods of domestic economic policy. Developing countries seek to exploit the potential of sectoral protectionism, whereas implementation of the policy based on economic sanctions corresponds indirectly with the idea of selective protectionism directed against selected countries or selected commodities.

№ 17 2017, стор. 10 - 16

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 1305

Відомості про авторів

В. Г. Панченко

кандидат історичних наук, директор Агентства розвитку Дніпра

V. Panchenko

PhD, The Director of Dnipro Development Agency

Як цитувати статтю

Панченко В. Г. Економічні санкції як інструмент зовнішньої політики в контексті реалізації національних інтересів. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 17. С. 10–16.

Panchenko, V. (2017), “Economic sanctions: a foreign policy instrument in the context of implementing national interests”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 10–16.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.