EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ
Є. Ю. Мордань, А. В. Гуща

Назад

УДК: 330.322

Є. Ю. Мордань, А. В. Гуща

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ

Анотація

У статті здійснено термінологічний аналіз поняття "інвестиційний клімат" на основі його трактування різними науковцями. Розкрито основні чинники впливу на формування інвестиційного клімату в країні. Проаналізовано динаміку надходжень прямих іноземних інвестицій в Україну за останні 10 років, зокрема, досліджені причини скорочення та збільшення їх обсягу за відповідний період. Розглянуто провідні галузі національної економіки, які є найбільш інвестиційно привабливими та перспективними для інвестування. Вивчено стан інвестиційного клімату за міжнародними рейтинговими оцінками провідних агентств. Запропоновано ряд заходів, що сприятимуть покращенню інвестиційного клімату в Україні та стимулюватимуть інвестиційні процеси в економіці.

Ye. Mordan, A. Huscha

THE INVESTMENT CLIMATE IN UKRAINE AND WAYS OF ITS IMPROVE

Summary

The article analyzes the term "investment climate", based on the interpretation of different scientists. It reveals the main factors of influence on the formation of the investment climate in the country. The dynamics of foreign direct investment in Ukraine over the past 10 years is analyzed in the article. The reasons for the reduction and the increase in volume during the corresponding period are investigated. The most investment attractive and promising sectors of the national economy are discussed in the article. It examines the state of the investment climate according to international rating estimates of leading agencies. The article contains some suggestions for improving the investment climate in Ukraine, which stimulate investment processes in the economy.

№ 17 2017, стор. 33 - 38

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 1056

Відомості про авторів

Є. Ю. Мордань

к. е. н., старший викладач, Сумський державний університет, м. Суми

Ye. Mordan

PhD in Economics, Senior Lecturer, Sumy State University, Sumy


А. В. Гуща

студентка, Сумський державний університет, м. Суми

A. Huscha

student, Sumy State University, Sumy

Як цитувати статтю

Мордань Є. Ю., Гуща А. В. Інвестиційний клімат України та шляхи його поліпшення. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 17. С. 33–38.

Mordan, Ye. and Huscha, A. (2017), “The investment climate in Ukraine and ways of its improve”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 33–38.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.