EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕІНЖИНІРИНГ МАЛОГО БІЗНЕСУ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЬОВОЇ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНІВ
О. В. Царенко

Назад

УДК: 338.45(477)

О. В. Царенко

РЕІНЖИНІРИНГ МАЛОГО БІЗНЕСУ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЬОВОЇ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНІВ

Анотація

Аналіз масштабів інноваційних змін у національному господарстві та зарубіжного досвіду активізації процесів у легкій промисловості засвідчили, що найбільш ефективною організаційно-правовою структурою в умовах економічної нестабільності є фінансово-промислові групи та холдинги. У статті висвітлено запровадження зазначених форм організації виробництва в контексті реінжинірингу малого бізнесу, що дає змогу провести у мінімальні терміни реструктуризацію легкої промисловості регіональних економічних систем, створити конкурентне середовище, підтримати інноваційну діяльність та забезпечити якісною продукцією певні сегменти галузевого ринку.

Analysis of scales of innovative changes in the national economy and foreign experience of activation of processes in light industry witnessed that in the conditions of economic instability financially-industrial groups and holdings are the most effective organization — legal structure. In the article introduction of the noted forms of organization of production is reflected in the context of reinginiring small business, that enables to conduct restructuring of light industry of the regional economic systems in minimum terms, create a competition environment, to support innovative activity and provide the certain segments of particular a branch market by high-quality products.

№ 9 2010, стор. 62 - 65

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 377

Відомості про авторів

О. В. Царенко

ст. науковий співробітник, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.