EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОПЕРЕДНЬОГО АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТІВ НА ПЕРЕДІНВЕСТИЦІЙНОМУ ЕТАПІ
В. В. Шкіренко

Назад

УДК: 657.6

В. В. Шкіренко

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОПЕРЕДНЬОГО АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТІВ НА ПЕРЕДІНВЕСТИЦІЙНОМУ ЕТАПІ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню основних методичних підходів до попереднього аналізу економічної ефективності проектів реального сектору економіки на передінвестиційному етапі. Автором проаналізовано зазначені методи в історичній ретроспективі та виявлено методологічні і методичні проблеми, які негативно впливають на інвестиційну політику підприємств на практиці, в результаті чого запропоновано власну методику оцінки проектів на базі матричного аналізу з використанням інтегральних показників економічної ефективності. Водночас автором запропоновано три основних етапи матричного аналізу для обгрунтування економічної ефективності проектів та проілюстровано практичну реалізацію дієвості запропонованої методикиоцінки на прикладі українських виробничих підприємств. Такий підхід дозволить інвесторам обрати найбільш привабливий варіант інвестування в залежності від інтересів всіх учасників проекту, їхнього фінансового потенціалу та стратегічних цілей.

V. Shkirenko

METHODICAL APPROACHES TO PRELIMINARY ANALYSIS OF PROJECT'S ECONOMIC EFFICIENCY AT THE PRE-INVESTMENT STAGE

Summary

The article is devoted to the main methodological approaches of the project's economic efficiency of the preliminary analysis at the pre-investment stage. The author analyzed these methods in a historical retrospective and revealed the methodological and methodological problems which have an adversely affect for the enterpris's investment policy in practice. As a result it was worked up the author's methodology for evaluating projects which based on matrix analysis using integral indicators of economic efficiency. At the same time, the author offered three main stages of matrix analysis for the project's economic efficiency substantinstion and illustrated its the practical effectiveness for Ukrainian manufacturing enterprises. This approach allows to choose the most attractive investment proposition includedall project's participant's interests, their financial potential and strategic goals.

№ 17 2017, стор. 44 - 48

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 667

Відомості про авторів

В. В. Шкіренко

аспірант кафедри аудиту, ДНВЗ ім. В. Гетьмана

V. Shkirenko

Post-graduate of Audit Department of Kyiv National Economical University named by Vadym Getman

Як цитувати статтю

Шкіренко В. В. Методичні підходи до попереднього аналізу економічної ефективності проектів на передінвестиційному етапі. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 17. С. 44–48.

Shkirenko, V. (2017), “Methodical approaches to preliminary analysis of project's economic efficiency at the pre-investment stage”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 44–48.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.