EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
Я. Ф. Жовнірчик, І. С. Бандура

Назад

УДК: 351.82.332.12

Я. Ф. Жовнірчик, І. С. Бандура

ПРОБЛЕМИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Анотація

У статті обгрунтовано сутність виникнення і поширення корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Вивчено розвиток міжнародної співпраці розвинених країн у протидії корупції. Проаналізовано і показано роль та значення України у цій боротьбі. Узагальнено методологічні підходи до дослідження корупції як соціального феномену та визначено напрями формування досконалої антикорупційної політики держави.

Ya. Zhovnirchyk, I. Bandura

PROBLEMS OF PREVENTION AND COMBATING CORRUPTION IN PUBLIC AUTHORITIES GOVERNMENT

Summary

In article the essence of occurrence and spread of corruption in state authorities and local self-government bodies is substantiated. The development of international cooperation of developed countries in the fight against corruption has been studied. The role and significance of Ukraine in this struggle are analyzed and shown. The methodological approaches to the study of corruption as a social phenomenon are generalized and the directions of formation of the perfect anticorruption policy of the state are defined.

№ 17 2017, стор. 70 - 74

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 798

Відомості про авторів

Я. Ф. Жовнірчик

д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Ya. Zhovnirchyk

Doctor of Public Administration, Associate Professor, Head of the Department of Public Management and Administration, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine


І. С. Бандура

к. держ. упр., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом

I. Bandura

Candidate of Sciencesin Pablic Agricultural, Associate Professorof the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personel Management

Як цитувати статтю

Жовнірчик Я. Ф., Бандура І. С. Проблеми запобігання і протидії корупції в органах публічної влади. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 17. С. 70–74.

Zhovnirchyk, Ya. and Bandura, I. (2017), “Problems of prevention and combating corruption in public authorities government”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 70–74.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.