EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН І ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
М. В. Андрієнко, В. С. Шако

Назад

УДК: 351

М. В. Андрієнко, В. С. Шако

СТАН І ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

У статті розглянуто стан та проблеми функціонування системи моніторингу довкілля у сфері реалізації державної екологічної політики. Вивчено поняття екологічного моніторингу в системі діяльності регіональної влади щодо охорони навколишнього середовища. Розглянуто структуру Державної системи моніторингу довкілля і системи моніторингу довкілля Черкаської області як складової частини загальної системи. Запропоновано нові підходи до підвищення ефективності державної екологічної політики.

M. Andriyenko, V. Shako

STATE AND PROBLEMS OF THE FUNCTIONING OF THE GOVERNMENT MONITORING SYSTEM IN THE PROSPECTS OF THE STATE ENVIRONMENTAL POLICY

Summary

The article deals with the state and problems of the functioning of the environmental monitoring system in the field of implementation of the state ecological policy. The importance of environmental monitoring in the system of regional authorities' activity in relation to environmental protection was studied. The structure of the State system for environmental monitoring and monitoring of the environment of the Cherkasy region as a part of the general system is considered. New approaches to increasing the efficiency of state environmental policy are proposed.

№ 17 2017, стор. 75 - 81

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 819

Відомості про авторів

М. В. Андрієнко

д. н. держ. упр., доцент, начальник науково-дослідного центру заходів цивільного захисту, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

M. Andriyenko

Doctor of Sciences, Associate Professor, head of research center of civil protection measures, Ukrainian Scientific Research Institute of Civil Protection


В. С. Шако

здобувач, ПрАТ "Міжрегіональна академія управління персоналом"

V. Shako

Researcher, PJSC "Interregional Academy of Personnel Management"

Як цитувати статтю

Андрієнко М. В., Шако В. С. Стан і проблеми функціонування системи моніторингу довкілля у сфері реалізації державної екологічної політики. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 17. С. 75–81.

Andriyenko, M. and Shako, V. (2017), “State and problems of the functioning of the government monitoring system in the prospects of the state environmental policy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 75–81.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.