EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ
В. В. Друк

Назад

УДК: 351.327

В. В. Друк

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ

Анотація

У статті проведено аналіз основних напрямів державної політики в інформаційній сфері в контексті сучасних загроз, задекларованих у Доктрині інформаційної безпеки України, та на цій основі виокремлено практичні аспекти їх реалізації, використано публікації Національного інституту стратегічних досліджень, законодавчі акти, публікації засобів масової інформації, а також інформацію з сайту Міністерства інформаційної політики України, проаналізовано Указ Президента України від 15.07.2017 №133/2017 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 р. "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Зроблено висновок про те, що Доктрина інформаційної безпеки України за умови ефективного її використання, може стати потужним інструментом боротьби проти ворога, однак практичні аспекти її реалізації все ще потребують доопрацювання, а тому необхідними є подальші наукові розвідки у цій сфері.

V. Druk

PRACTICAL ASPECTS OF REALIZATION OF THE MAIN DIRECTIONS OF THE STATE POLICY IN THE INFORMATION SPHERE

Summary

The state and problematic aspects of mainstream public policy in the information sphere mentioned in Information Security Doctrine have been analyzed, publications of the National Institute for Strategic Studies, legislative acts, publications of the mass media, as well as information from the website of the Ministry of Information Policy of Ukraine have been used, Decree of the President of Ukraine dated 15.07.2017 №133 / 2017 On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated April 28, 2017 "On the application of personal special economic and other restrictive measures (sanctions)" have been analyzed. The Information Security Doctrine can become a powerful tool in the fight against the enemy, but the practical aspects of its implementation still need to be finalized. That's why the scientific investigations in this area are needed.

№ 17 2017, стор. 103 - 105

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 259

Відомості про авторів

В. В. Друк

к. держ. упр., докторант кафедри інформаційної політики та електронного урядування, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

V. Druk

PhD in Public Administration, doctoral student of the Dept. of Information Policy and Electronic Governance, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Друк В. В. Практичні аспекти реалізації основних напрямів державної політики в інформаційній сфері. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 17. С. 103–105.

Druk, V. (2017), “Practical aspects of realization of the main directions of the state policy in the information sphere”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 103–105.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.